De rioolwaterzuivering als grondstoffenfabriek is volop in ontwikkeling. Een interessante stof is humuszuur. Het effluent van de zuivering is altijd wat gelig van kleur. Dat komt door de humuszuren. Die humuszuren zijn geweldig voor de landbouw. Wortels van gewassen worden er sterker van en nemen beter meststoffen op. Zo heeft de boer een betere oogst en er belanden minder nutriënten in de sloot.

Proces Humuszuren

De humuszuren ontstaan door een natuurlijk rottingsproces. Je kunt de humuszuren concentreren door het water, dat overblijft ná de ontwatering van het slib, een keer of 30 door een heel fijn filter te persen. Je krijgt dan een gitzwart papje. Opbrengst: circa € 1,50 per liter.

Humuszuren verbeteren de fosfaatbeschikbaarheid, waardoor wortelgroei gestimuleerd wordt en landbouwgewassen beter groeien. De wortelstelsels worden groter en sterker en nemen meer voedingsstoffen op. Dat zorgt voor een goede oogst, maar ook voor schoner oppervlaktewater: de mest op de akker wordt beter opgenomen door de planten en spoelt dus minder uit naar de sloot. Nog een voordeel voor het waterschap: fosfaat hecht aan humuszuren. Als we humuszuren uit het water halen, halen we er dus ook fosfaat uit. Zo levert het winnen van humuszuren een bijdrage aan de strenge effluenteisen van de toekomst.

De techniek is al beschikbaar en kan op diverse biomassastromen toegepast worden, zoals GFT en mest. “Wat met mest kan, kan ook met afvalwater”, dachten we vorig jaar met een aantal waterschappers uit het land. De STOWA richtte een begeleidingscommissie op en een medewerker van Waterschap De Dommel werd voorzitter. Eind 2016 hebben we al proeven gedaan met water van RWZI Tilburg en RWZI Amersfoort. De techniek is er al en we weten dat het werkt: dit is echt heel kansrijk!

Voordelen

  • Betere oogsten door betere wortelstelsels;
  • Minder uitspoeling van meststoffen naar grond- en oppervlaktewater;
  • Minder fosfaat in het effluent: bijdrage aan toekomstige fosfaat effluenteisen;
  • Investering in 5 jaar terugverdiend.

Meer weten over deze innovatie?

 Neem dan contact op met Jan-Evert van Veldhoven, adviseur beleid en innovatie waterketen bij Waterschap De Dommel, tel: (0411) 618 484 of e-mail: jvveldhoven@dommel.nl.

Heeft u gevonden wat u zocht?