Na een melding deden we op 15 augustus onderzoek in het buitengebied van Boxtel. Daar bleek een agrarisch bedrijf grondwater te onttrekken uit een brandput voor beregening van grasland.

Het agrarisch bedrijf staat in een beschermd gebied, daarom is het verlenen van een vergunning voor grondwateronttrekking niet mogelijk. Daarnaast is het gebruik van een brandput voor agrarische beregening in strijd met de algemene regels die hiervoor zijn gesteld. Vanwege de ernst van de zaak is tegen de onttrekker, een agrarisch ondernemer uit Boxtel, een bestuurlijke strafbeschikking opgemaakt (zie www.dommel.nl/handhaving).

De afbeelding hierboven betreft niet de locatie waar het in dit bericht om gaat.