Op 16 juli werd in sloten en taluds een illegale bestrijding van onkruid geconstateerd

Over een afstand van ongeveer 516 meter waren met name brandnetels met een onkruidbestrijdingsmiddel kapot gespoten. Het waterschap kan niet genoeg benadrukken dat om de waterkwaliteit te beschermen hier regels aan verbonden zijn. Regels en alles over teeltvrije zones is terug te vinden op de internetsite www.ctgb.nl.

Gezien de ernst van de overtreding en de slechte invloed op de waterkwaliteit wordt een boeterapport opgemaakt (voor meer informatie ga naar handhaving). De subsidie van de grondgebruiker vanuit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid  kan verminderd of zelfs beëindigd worden. Het waterschap zal de komende tijd controles blijven uitvoeren.