Maandag 5 juli is Paul van Dijk overleden ten gevolge van Leukemie. Paul is 58 jaar geworden. Onze gedachten zijn bij zijn vrouw, dochter en familie. We wensen hun veel sterkte met het grote verlies van hun steun en toeverlaat.

U heeft Paul leren kennen vanuit zijn werk bij Waterschap De Dommel.
Paul was een visionair, strateeg en ontdekker in de planvorming en samenwerking in de leefomgeving. Hij zag het pad voor zich wat we moesten afleggen om water op de kaart te krijgen maar bijna nog belangrijker om het als één geheel te zien en te ontwerpen.
Zo heeft hij ervoor gezorgd dat we als waterschap een prominentere plek hebben in de samenwerkingsverbanden van Metropoolregio Eindhoven, Hart van Brabant en Agrifood Capital en de MIRT aanpak van het Rijk. Paul was ook de stuwende kracht bij het tot stand komen van de wateronderlegger van de Brabantse Omgevingsvisie, Water in Brabant 2030. De laatste periode was hij actief in het Mozaïek Dommelvallei, Van Gogh Nationaal Park, Landschapspark Pauwels, en Verstedelijkingsagenda van Brabant.

We missen een collega die vol met humor, positiviteit en vertrouwen naar de toekomst keek en zijn collega’s daarin meenam. Alles om een mooier leefomgeving te verwezenlijken waar water de centrale en verbindende rol in speelt.

We verliezen met het overlijden van Paul een gewaardeerde collega.
Als aandenken voor zijn familie willen we een waarderingsboek aan de familie aanbieden. Graag ontvangen we anekdotes en/of verhalen over wat u bewonderde aan Paul of waar hij het verschil maakte. U kunt hieronder op het formulier uw gedachte achterlaten.
Graag uiterlijk 31 juli insturen.

Condoleances achterlaten