Waterschap De Dommel - homepage

Voorbereiding op klimaat

Reusel in Diessensbroek 180801.png

Met actieplan Leven-de-Dommel kan ons watersysteem tegen een stootje.

Droogte en beregening

Belastingen

Luchtfoto rioolwaterzuivering

Regel het online of bel 0411 618 618,
keuze 1

Meer over Waterschapsbelastingen

Vergunningen

pomp

Bouwen bij water? Water lozen? Waarschijnlijk heeft u een vergunning nodig als u iets bij het water wilt uitvoeren.

Meer over Vergunningen en regels

Ik wil iets melden

Blauwalg in beek

Klacht of melding over water? Geef het online door via ons Meldpunt water. Spoedgeval? Bel 0411 618 618

Meldpunt water

Boeren met water

Logo Boeren met Water

Zelf de agrarische nieuwsbrief ontvangen?
Ontvang 4x per jaar Boeren met Water.

Voor agrariërs

Vacature aanbod

DEF_Contentblok_Banenmarkt1.jpg

Ontdek jouw talent. We hebben diverse vacatures op verschillende niveaus.

Vacature-overzicht

Beekdal Groote Beerze

beek Groote Beerze

Minder verdroging en wateroverlast door herinrichting beekdal Groote Beerze.

Beekdal Groote Beerze

Ik zoek actuele waterdata

stuw

Actuele informatie over waterstanden, afvoeren, kaartmateriaal en meetgegevens.

Actuele waterdata; open data