Waterschap De Dommel - homepage

Voorbereiding op klimaat

Natuurgebied

We moeten rekenen op extremer weer. Uitvoering van het actieplan 'Leven-de-Dommel' moet ervoor zorgen dat ons watersysteem tegen een stootje kan.

Wateroverlast en droogte

Belastingen

Luchtfoto rioolwaterzuivering

Regel het online of bel 0411 618 618,
keuze 1

Meer over Waterschapsbelastingen

Vergunningen

pomp

Bouwen bij water? Water lozen? Waarschijnlijk heeft u een vergunning nodig als u iets bij het water wilt uitvoeren.

Meer over Vergunningen en regels

Ik wil iets melden

Blauwalg in beek

Klacht of melding over water? Geef het online door via ons Meldpunt water. Spoedgeval? Bel 0411 618 618

Contact- en adresgegevens

Agrariërs

Logo Boeren met Water

Voor agrarisch ondernemers. Informatie over onder andere maaien, beregenen, vergunningen en regels en subsidies.

Open dag rioolwaterzuivering

Rondleiding zuivering.jpg

Kom op zondag 21 oktober 2018 naar de rioolwaterzuivering in Hapert voor een rondleiding over het terrein en zie hoe vies water weer schoon water wordt.

Laten we het samen doen!

Illustratie mensen die naar een waterschapsmedewerkster kijken

Help mee om Nederland zo natuur- en watervriendelijk mogelijk in te richten. Heb je een idee? Deel het met ons!

Ik zoek actuele waterdata

stuw

Actuele informatie over waterstanden, afvoeren, kaartmateriaal en meetgegevens.