Waterschap De Dommel - homepage

Voorbereiding op klimaat

waterpark.jpg

Het klimaat verandert en dat is nú al merkbaar. We moeten rekenen op extremer weer. Uitvoering van het actieplan 'Leven-de-Dommel' moet ervoor zorgen dat ons watersysteem tegen een stootje kan. In extreem natte én droge situaties: een klimaatrobuust watersysteem.

Wateroverlast en droogte

Vergunningen en regels

Contentblock vergunningen.jpg

Bouwen bij water? Water lozen? Waarschijnlijk heeft u een vergunning nodig als u iets bij het water wilt uitvoeren.

Meer over Vergunningen en regels

Belastingen

zuivering luchtfoto.png

Regel het online of bel 0411 618 618,
keuze 1

Meer over Waterschapsbelastingen

Ik wil iets melden

Blauwalg in beek

Klacht of melding over water? Geef het online door via Meldpunt water. Spoedgeval? Bel met 0411 618 618

Contact- en adresgegevens

Nieuwsbrief agrariërs

Boeren met water beeldmerk.jpg

Vier keer per jaar versturen we onze nieuwsbrief voor agrariërs. Meld u aan om deze te ontvangen.

Aanmelden Boeren met water

Beekdal Groote Beerze

Groote Beerze_4201746_238px.jpg

Minder verdroging en minder wateroverlast door herinrichting van het beekdal.

Beekdal Groote Beerze

Leren over water

Visje in handen

Een leuke aanvulling op water in de klas. Wil je meer leren, wij helpen je op weg.

Leren over water

Ik zoek actuele waterdata

stuw.jpg

Actuele informatie over waterstanden, afvoeren, kaartmateriaal en meetgegevens.