Waterschap De Dommel - homepage

Waterschapsverkiezingen

Homepage Contentblok doorspoelers.png

Op 20 maart 2019 zijn er waterschapsverkiezingen. Informatie over het waterschap en partijen vindt u hier.

Waterschapsverkiezingen

Belastingen

Luchtfoto rioolwaterzuivering

Regel het online of bel 0411 618 618,
keuze 1

Meer over Waterschapsbelastingen

Vergunningen

pomp

Bouwen bij water? Water lozen? Waarschijnlijk heeft u een vergunning nodig als u iets bij het water wilt uitvoeren.

Meer over Vergunningen en regels

Ik wil iets melden

Blauwalg in beek

Klacht of melding over water? Geef het online door via ons Meldpunt water. Spoedgeval? Bel 0411 618 618

Meldpunt water

Voorbereiding op klimaat

Natuurgebied

Met actieplan Leven-de-Dommel kan ons watersysteem tegen een stootje.

Wateroverlast en droogte

Banenmarkt

DEF_Contentblok_Banenmarkt1.jpg

Banenmarkt 19 maart vanaf 16:00 uur. Ontdek jouw talent.

Beekdal Groote Beerze

beek Groote Beerze

Minder verdroging en wateroverlast door herinrichting beekdal Groote Beerze.

Beekdal Groote Beerze

Ik zoek actuele waterdata

stuw

Actuele informatie over waterstanden, afvoeren, kaartmateriaal en meetgegevens.

Actuele waterdata; open data