Waterschap De Dommel - homepage

Vergunningen en regels

Lozing_pijp.jpg

Bouwen bij water? Water lozen? Waarschijnlijk heeft u een vergunning nodig als u iets bij het water wilt uitvoeren.

Meer over Vergunningen en regels

Belastingen

zuivering luchtfoto.png

Regel het online of bel 0411 618 618,
keuze 1

Meer over Waterschapsbelastingen

Ik wil iets melden

Blauwalg in beek

Klacht of melding over water? Geef het online door via Meldpunt water. Spoedgeval? Bel met 0411 618 618

Contact- en adresgegevens

Beekdal Groote Beerze

Groote Beerze_4201746_238px.jpg

Minder verdroging en minder wateroverlast door herinrichting van het beekdal.

Beekdal Groote Beerze

Leren over water

Visje in handen

Een leuke aanvulling op water in de klas. Wil je meer leren, wij helpen je op weg.

Leren over water

Dommelpad

Het Dommelpad, ruim 120 kilometer fietsen en wandelen langs de Dommel.

Een wandel- en een fietspad van de oorsprong bij Peer in België tot in 's-Hertogenbosch langs de Dommel

Ik zoek actuele waterdata

stuw.jpg

Wij stellen onze data open voor publiek. Hier vindt u actuele informatie over waterstanden, afvoeren, kaartmateriaal en meetgegevens.