Waterschap De Dommel - homepage

Voorbereiding op klimaat

Natuurgebied

We moeten rekenen op extremer weer. Uitvoering van het actieplan 'Leven-de-Dommel' moet ervoor zorgen dat ons watersysteem tegen een stootje kan.

Wateroverlast en droogte

Belastingen

Luchtfoto rioolwaterzuivering

Regel het online of bel 0411 618 618,
keuze 1

Meer over Waterschapsbelastingen

Vergunningen

pomp

Bouwen bij water? Water lozen? Waarschijnlijk heeft u een vergunning nodig als u iets bij het water wilt uitvoeren.

Meer over Vergunningen en regels

Ik wil iets melden

Blauwalg in beek

Klacht of melding over water? Geef het online door via ons Meldpunt water. Spoedgeval? Bel 0411 618 618

Meldpunt water

Grondwateronttrekking '18

Beregening wei

Onttrekt u grondwater? Stuur ons dan vóór 1 februari 2019 de jaarlijkse opgave.

Opgave 2018 invullen

Beekdal Groote Beerze

beek Groote Beerze

Minder verdroging en wateroverlast door herinrichting beekdal Groote Beerze.

Beekdal Groote Beerze

Agrariërs

Logo Boeren met Water

Informatie over o.a. maaien, water vasthouden, beregenen, vergunningen en regels en subsidies.

Voor agrariërs

Ik zoek actuele waterdata

stuw

Actuele informatie over waterstanden, afvoeren, kaartmateriaal en meetgegevens.

Actuele waterdata; open data