Waterschap De Dommel - homepage

Belastingen

Luchtfoto rioolwaterzuivering

Regel het online of bel 0411 618 618,
keuze 1

Meer over Waterschapsbelastingen

Vergunningen

lozing door pijp

Bouwen bij water? Water lozen? Waarschijnlijk heeft u een vergunning nodig als u iets bij het water wilt uitvoeren.

Meer over Vergunningen en regels

Actuele droogtesituatie

Reusel in Diessensbroek 180801.png

Mag ik beregenen? Waar zit blauwalg? Lees hier meer over de actuele droogtesituatie.

Wateroverlast en droogte

Ik wil iets melden

Blauwalg in beek

Klacht of melding over water? Geef het online door via ons Meldpunt water. Spoedgeval? Bel 0411 618 618

Meldpunt water

Jaar van het initiatief

Logo contentblock.jpg

2019 is het Jaar van het initiatief. We zetten goede initiatiefnemers in het zonnetje.

Jaar van het initiatief

Vacature aanbod

DEF_Contentblok_Banenmarkt1.jpg

Ontdek jouw talent. We hebben diverse vacatures op verschillende niveaus.

Vacature-overzicht

Beekdal Groote Beerze

beek Groote Beerze

Minder verdroging en wateroverlast door herinrichting beekdal Groote Beerze.

Beekdal Groote Beerze

Ik zoek actuele waterdata

stuw

Actuele informatie over waterstanden, afvoeren, kaartmateriaal en meetgegevens.

Actuele waterdata; open data