Waterschap De Dommel - homepage

Voorbereiding op klimaat

Natuurgebied

We moeten rekenen op extremer weer. Uitvoering van het actieplan 'Leven-de-Dommel' moet ervoor zorgen dat ons watersysteem tegen een stootje kan.

Wateroverlast en droogte

Droogte

Droogte.jpg

Er lijkt voorlopig nog geen einde te komen
aan de droogteperiode, ook in ons gebied.
Lees actueel nieuws en informatie over droogte.

Droogte

Belastingen

luchtfoto waterzuiveringsinstallatie

Regel het online of bel 0411 618 618,
keuze 1

Meer over Waterschapsbelastingen

Ik wil iets melden

Blauwalg in beek

Klacht of melding over water? Geef het online door via Meldpunt water. Spoedgeval? Bel met 0411 618 618

Contact- en adresgegevens

Nieuwsbrief agrariërs

Logo Boeren met Water

Vier keer per jaar versturen we onze nieuwsbrief voor agrariërs. Meld u aan.

Aanmelden Boeren met water

Beekdal Groote Beerze

beek Groote Beerze

Minder verdroging en minder wateroverlast door herinrichting van het beekdal.

Beekdal Groote Beerze

Vergunningen

pomp

Bouwen bij water? Water lozen? Waarschijnlijk heeft u een vergunning nodig als u iets bij het water wilt uitvoeren.

Ik zoek actuele waterdata

stuw

Actuele informatie over waterstanden, afvoeren, kaartmateriaal en meetgegevens.