Op donderdag 2 juli vindt een infodag plaats over het project ‘Herinrichting beekdal Kleine Beerze tussen Middelbeers en Vessem’.
Oorspronkelijk stond in maart een inloopbijeenkomst gepland, maar die werd vanwege Coronamaatregelen  geannuleerd. Nu vindt de bijeenkomst alsnog plaats in een 'Coronaproof' opzet. Vooraf aanmelden is daarom verplicht
.

Opzet infodag
Op het buitenterrein van D’n Eigenwijze aan de Keijenhurkseweg in Vessem staan donderdag 2 juli  projectteamleden klaar van 13.30 uur tot 20 uur. Op afspraak vinden 1-op-1 gesprekken plaats met een projectteamlid. Aanmelden is noodzakelijk en kan nog tot en met 30 juni.
Op de infodag is te zien en te horen wat de projecten inhouden, wat het ontwerp is, en wanneer welke maatregelen gepland zijn. U kunt uiteraard vragen stellen.  Het projectteam bestaat uit medewerkers van de gemeenten Eersel en Oirschot, Brabants Landschap en Waterschap De Dommel.
 
Levende Beerze
De Kleine Beerze en het aangrenzende beekdal wordt over een lengte van ongeveer 6 km heringericht. De plannen daarvoor zijn vergevorderd, na jaren voorbereiden en gesprekken met veel mensen in het gebied. In het najaar van 2020 besluit het waterschapsbestuur over dit ontwerp projectplan. Het maakt onderdeel uit van gebiedsontwikkeling ‘De Levende Beerze’.

De Kleine Beerze zal een meer natuurlijke, ondiepe smallere beek vol stroming worden. Dit in plaats van de huidige brede gekanaliseerde beek. En we houden meer rekening met heel natte en droge periodes door water meer ruimte te geven.
Verder verbeteren de wateromstandigheden in de natte natuurgebiedjes Spekdonken en Molenbroek. De landschappelijke kwaliteit en de biodiversiteit in het gebied wordt verhoogd met de aanleg van diverse nieuwe landschapselementen. Naast de landschappelijke kwaliteit wordt de recreatieve ontsluiting van het gebied met nieuwe wandelpaden verbeterd.
 
Het 6 km lange traject wordt in twee projectplannen aangepakt:
·        Traject Spekdonken-Molenbroek-Hoogeind. Vanaf sportpark De Klep in Middelbeers tot aan Het Heike.
·        Traject Dorp aan de beek Vessem. Vanaf het Heike tot de Hoogeloonseweg in Vessem

Projectinformatie en meer over de infodag: www.dommel.nl/levendebeerze
 

 

 

Aanmelden
Stuur uiterlijk 30 juni een e-mail naar kleinebeerze@dommel.nl Vermeld daarbij uw:
1.    naam en uw telefoonnummer. Dan wordt daarna met u een tijdsblok ingepland.
2.    voorkeur voor middag (13.30-17.00 uur) of avond (18.00-20.00 uur)
3.    vraag of belangstelling: wat zou u graag weten?