Schoon, veilig en voldoende water zijn niet vanzelfsprekend. Waterschap De Dommel beheert het water in Midden-Brabant. Met circa 550 medewerkers werken we aan schoon en voldoende water en voorkomen we wateroverlast voor bijna 900.000 mensen in ons gebied. Dat doen we onder meer door het (grond)waterpeil te beheren, rioolwater te zuiveren en te zorgen voor schoon water in beken en sloten. Zo kun je prettig wonen, werken én recreëren.

Op deze website  en op onze social media vindt u veel informatie over Waterschap De Dommel.
Zie hieronder een paar belangrijke documenten.

> Dit doet ons waterschap

> Waterbeheerprogramma 2022-2027

> Gemeenten in gebied Waterschap De Dommel