Hieronder leggen we uit hoe de rol van een bestuurslid eruit ziet.

Hoe ziet de rol van bestuurslid eruit?

Hoe ziet de rol van bestuurslid er uit?

Hieronder vind je meer informatie over de functie van algemeen bestuurslid en van dagelijks bestuurslid. Ook lees je hoeveel tijd het kost en wat je hiervoor moet kunnen.

Profiel lid algemeen bestuur

De functie van een waterschapsbestuurder is een veeleisende functie. Een AB-lid (lid van het algemeen bestuur) is betrokken, weet wat er speelt en kan dat uitleggen in de openbare vergaderingen.

Daarom moet een AB-lid:

 • 2 tot 4 dagen per maand (leeswerk inbegrepen) beschikbaar zijn;
 • gevoel voor water en waterschappen hebben. Een AB-lid bestudeert waterkwaliteit, waterveiligheid, waterzuivering en waterkwantiteit;
 • volksvertegenwoordiger zijn. Een AB-lid weet wat er leeft onder de inwoners. Hij vertegenwoordigt hen en legt actief de gemaakte keuzes uit. De inwoners vertrouwen hem;
 • van plan zijn vier jaar lid van het bestuur te blijven;
 • goede communicatieve vaardigheden hebben, schriftelijk én mondeling;
 • eerlijk en betrouwbaar zijn;
 • maatschappelijk betrokken zijn;
 • het liefst (bestuurlijke) ervaring hebben.

Profiel lid dagelijks bestuur

De functie van een waterschapsbestuurder is een veeleisende functie. Een DB-lid (lid van het dagelijks bestuur) is betrokken. Hij weet wat er speelt en kan dat uitleggen in de openbare vergaderingen.

Daarom moet een DB-lid:

 • 3 hele dagen per week beschikbaar zijn;
 • bij voorkeur bestuurlijke of managementervaring hebben in een middelgroot bedrijf of bij de overheid;
 • gevoel voor water en waterschappen hebben. Een DB-lid bestudeert waterkwaliteit, waterveiligheid, waterzuivering en waterkwantiteit;
 • bijzondere interesse hebben in het waterbeheer, waterschapsbestel, ruimtelijke ordening, bestuursvormen, communicatie, klimaat, relatie water en maatschappelijke omgeving;
 • volksvertegenwoordiger zijn. Een DB-lid weet wat er leeft onder de inwoners. Hij vertegenwoordigt hen en legt actief de gemaakte keuzes uit;
 • wint en houdt het vertrouwen van het algemeen bestuur;
 • van plan zijn vier jaar lid van het bestuur te blijven;
 • goede communicatieve vaardigheden hebben, schriftelijk én mondeling;
 • eerlijk, betrouwbaar en sociaal zijn;
 • maatschappelijk betrokken zijn.