Donderdag 17 juni organiseert Waterschap De Dommel een digitale informatiebijeenkomst voor het project Rielloop en restpunten Kleine Dommel in Heeze. De bijeenkomst is van 19:00 tot ca. 20:00 uur. Omwonenden en belangstellenden zijn van harte welkom om deel te nemen.

Dertien hectare natuur voor Heeze

De Rielloop stroomt van de Strabrechtse Heide naar de Kleine Dommel in Heeze. Het gebied rondom de Rielloop is van oudsher een moeras, met veel afwisseling in planten en dieren. Eind jaren ‘40 werd het moeras omgezet naar grasland voor de landbouw. Samen met Brabants Landschap neemt Waterschap De Dommel maatregelen waardoor er in het beekdal weer een moeras kan ontstaan. In de Rielloop zelf zijn ook maatregelen nodig. De beek heeft weinig afwisseling in de stroomsnelheid van het water en mist beplanting in de beek en langs de oever. Het werk bij de Rielloop is het laatste staartje van het project de Kleine Dommel Heeze. De aanpassingen zijn nodig om de maatregelen die in 2017 zijn afgerond helemaal te laten werken.
 

Rielloop en omgeving

Bij de Rielloop pakt het waterschap een gebied van 13 hectare aan. De aannemer graaft de stikstofrijke bovenste grondlaag 20 tot 40 cm af. Het maaiveld ligt daarna dichter bij het grondwater. Door de nattere grond, waar minder voedingsstoffen in zitten, kan het Grote Zeggenmoeras ontstaan. In de Rielloop komen aan de zijkanten van het water boomstobben te liggen. Het water zal daar omheen kabbelen, waardoor er verschillende stroomsnelheden ontstaan. Vissen en andere waterdieren gebruiken de boomstobben ook als schuilplaats. Op verschillende plekken langs de Rielloop plaatst het waterschap Elzen, zo ontstaat er schaduw in en rondom de beek.


Restpunten Kleine Dommel Heeze

In 2017 is er hard gewerkt aan de Kleine Dommel in Heeze tussen de weg Rul en de A67. Er werden bochten (meanders) gegraven zodat de rechte beek weer kan gaan kronkelen. Deze meanders zijn nog niet aangesloten en de rechte Kleine Dommel ligt er nog. Dit sluit het waterschap aan zodra de werkzaamheden bij de Rielloop zijn afgerond. De grond die vrijkomt gebruikt het waterschap om een deel van de rechte Kleine Dommel te dempen. Er komen nog een aantal meanders bij zodat de Kleine Dommel straks weer door het landschap kronkelt.

Afvoer grond

Het project start na het broedseizoen in juli 2021 en duurt ongeveer een half jaar. In deze periode voert de aannemer de vrijkomende grond af via een transportroute. Hierbij proberen zij de overlast tot een minimum te beperken. De vrachtwagens rijden via de Rul en De Zegge richting de A67. Op deze manier wordt de dorpskern van Heeze ontlast.

Kaart transportroute

Wat kunt u 17 juni verwachten?

Tijdens de digitale informatiebijeenkomst presenteert Waterschap De Dommel het project, de werkzaamheden en de planning. Medewerkers van het waterschap kunnen uw vragen beantwoorden en uitleg geven. U kunt zich aanmelden bij Marjolein Lemmens via mlemmens@dommel.nl. Na aanmelding ontvangt u een link van het programma Teams en een uitleg over hoe u kunt inloggen.

Samenwerking en financiering

Waterschap De Dommel en Brabants Landschap werken samen in het project Rielloop en restpunten Kleine Dommel. Dit project komt mede tot stand door financiële steun van de provincie Noord-Brabant.