Op woensdagavond 29 juni 2022 organiseert Waterschap De Dommel van 19.00 tot 22.00 uur een inloopavond voor het project Herinrichting Groote Beerze. Projectmedewerkers staan dan klaar om belangstellenden te informeren over de plannen voor het traject 'Molenweg-De Hoeve’.

Bij verschillende thematafels is er informatie over de maatregelen die we gaan nemen en wat de effecten daarvan zijn op de omgeving. Ook vertellen we waarom we dat doen. We geven informatie over de planning en inspraakmomenten.
Aanmelden is niet nodig!
De inloopavond is bij Beverdijcken 4 in Bladel.

Plannen traject 2: Stuw Molenweg - De Hoeve

We zijn bezig met plannen voor het traject van de stuw net ten zuiden van de Molenweg tot aan De Hoeve. Ook hier gaat de Groote Beerze weer meanderen en komt er meer ruimte voor het opvangen van piekbuien langs de beek. Hiervoor wordt de ruimte langs de Groote Beerze ingericht als natuur, voor zover dat al niet het geval is. Een uitkomst van het visietraject uit 2018 is dat recreatie ook een rol in dit krijgt in dit deel van de Groote Beerze.

Aan de keukentafel

Royal Haskoning DHV heeft een schets gemaakt. Die hebben we besproken met een aantal lokale partijen op gebied van onder andere recreatie, natuur en landbouw. Ook hebben we berekend wat de effecten van het beekherstel zijn voor de omgeving. Met deze eerste berekeningen houden we momenteel keukentafelgesprekken met  grondeigenaren langs de Groote Beerze.

Graag tot de 29e!

U heeft ons (door corona) de afgelopen jaren weinig gezien. Daarom hopen we u deze avond weer te mogen zien en spreken. We willen rond de zomer de plannen officieel ter inzage leggen. Vooruitlopend daarop horen we graag nu al uw reacties en ideeën op de conceptplannen.