Waterschap De Dommel organiseert op donderdag 9 september 2021 een inloopbijeenkomst over het project Natte Natuurparel De Utrecht. Belangstellenden zijn van 17.00 tot 20.00 uur welkom in Ontmoetingscentrum ’t Anker, de Veldschuur, Dunsedijk 3a in Lage Mierde. Tijdens de bijeenkomst is er informatie over transportroutes en de planning van de werkzaamheden in het najaar 2021 en voorjaar 2022. Ook is er ruimte om vragen te stellen of kennis te maken met de mensen die straks bij de uitvoering betrokken zijn.

Natte Natuurparel De Utrecht

Het project bestaat uit het beekherstel van de Raamsloop en het versterken van de natuurwaarden in de Natte Natuurparel De Utrecht. Een natte natuurparel (NNP) is een belangrijk nat natuurgebied met bijzondere natuur die afhankelijk is van voldoende grondwater en een goede waterkwaliteit. Deze natuur is verdeeld in verschillende kleine ecosystemen. Met een aantal daarvan gaat het niet goed. De meeste gebieden hebben last van verdroging. Het herstel van een goede waterhuishouding door méér en langer water vast te houden, is een belangrijke voorwaarde om de gewenste natuur te behouden of terug te laten keren. Het in stand houden van de gewenste natuur is het belangrijkste doel van het project.
Het waterschap werkt hiervoor samen met verschillende partners. In september 2021 start het werk. In 2022 zijn de maatregelen uitgevoerd en wordt het project afgerond.

Meer informatie: www.dommel.nl/deutrecht

Aanmelden voor de nieuwsbrief: www.dommel.nl/nieuwsbrieven