Op dinsdag 15 november 2022 organiseren Waterschap De Dommel en Brabants Landschap een inloopbijeenkomst. Dat is voor de projecten Herstelprogramma Overige Keringen en Herinrichting Natte Natuurparel in het gebied Bossche Broek Zuid. Iedereen is welkom om tussen 16.00 en 20.00 uur binnen te lopen. De bijeenkomst is in Buitenlokaal Haanwijk, Haanwijk 4a in Sint-Michielsgestel. Medewerkers van Brabants Landschap en Waterschap De Dommel informeren geïnteresseerden via kaarten over de plannen. Ook staan zij klaar om vragen te beantwoorden. Vooraf aanmelden is niet nodig.

Herstelprogramma Overige Keringen

Waterschap De Dommel beschermt in zijn gebied inwoners tegen wateroverlast. Dat gebeurt bijvoorbeeld via keringen. Een kering is een soort 'dijk' en heeft als functie het tegenhouden van water. Ze beschermen gebouwen, wegen, landbouw en natuur tegen lokale wateroverlast. “Een deel van die (oudere) keringen is niet meer goed’, geeft projectmanager Xandor Eblé aan. “Dat komt bijvoorbeeld doordat er hoge bomen op de kering staan. Of doordat er delen door dieren zijn weggegraven. Bij hoogwater kan het dus zijn dat de kering niet goed werkt en er wateroverlast ontstaat. Dat willen we niet en daarom is er het Herstelprogramma Overige Keringen.”

Overige keringen Bossche Broek Zuid

“We gaan in totaal 85 kilometer kering herstellen”, vertelt Eblé. “We kunnen niet alles tegelijk. Daarom gaan we in verschillende fases aan de gang. Ook rond waterbergingsgebied het Bossche Broek liggen keringen die nu niet op orde zijn. Dit waterbergingsgebied wordt ingezet om inwoners rond dit gebied te beschermen bij extreem hoge waterstanden. Sommige keringen in het Bossche Broek Zuid hebben een risico op breken bij extreem hoog water van de Dommel. Die zijn daarom als eerste aan de beurt. Dit betekent dat ze hoog en breed genoeg worden gemaakt. Ook worden de keringen, als het kan, ingezaaid met een gras- en bloemzadenmengsel. Ze zijn dan sterk en stabiel genoeg om het water tegen te houden. Ook zijn de keringen daarna beter te onderhouden.” Het werk start volgens planning in het najaar van 2023.

Herinrichting Natte Natuurparel

Binnen het Natuur Netwerk Brabant (NNB) heeft de provincie Noord-Brabant bijzondere ‘natte’ natuur aangewezen. Dat zijn Natte Natuurparels (NNP). De natuur in Brabant komt ieder jaar zo’n 30 miljoen kubieke meter water te kort om goed te kunnen overleven. Het grootste deel van het regenwater verdwijnt redelijk snel via de rivieren richting zee. “Willen we de natuur, maar ook de landbouwgewassen beschermen? Dan moeten we manieren vinden om het water beter vast te houden”, aldus Martijn Fliervoet van Brabants Landschap.  

Aanpak verdroging en verzuring in Bossche Broek Zuid

In het Bossche Broek Zuid speelt het probleem van verdroging en verzuring. Vanaf de jaren zestig van de vorige eeuw zijn veel gronden hier ontwaterd voor landbouw. Terwijl veel planten en dieren in het gebied juist een hoge waterstand nodig hebben. De bedoeling is om het natuurgebied te herstellen tot een Natte Natuurparel. Het Bossche Broek Zuid komt er dan uit te zien als een mozaïek van vochtige hooilanden en natte schraalgraslanden. Het natuurherstel gaat van start na de zomer van 2023.

Samenwerking

Waterschap De Dommel, Brabants Landschap en de gemeente Sint-Michielsgestel werken in beide projecten samen.

Projectgebied

Zie ook

Herstelprogramma Overige Keringen Bossche Broek Zuid