Hoe vergroten we de sponswerking van de bebouwde omgeving. Dat is één van de vraagstukken uit het Actieplan Leven-de-Dommel. Grote partijen met eigendom en dus zeggenschap in de bebouwde omgeving zijn gemeenten, particulieren en woningcoöperaties.