Hoe vergroten we de sponswerking van de bebouwde omgeving. Dat is één van de vraagstukken uit het Actieplan Leven-de-Dommel. Grote partijen met eigendom en dus zeggenschap in de bebouwde omgeving zijn gemeenten, particulieren en woningcoöperaties.

Logo Huisje Boompje Beter

Het slagen van de ambitie van het vergroten van de sponswerking van de bebouwde omgeving vraagt om verschillende (klant)benaderingen en instrumenten.

Denk hierbij aan bewustwording en stimuleren van participatie. Hoe maak ik de inwoner/particuliere eigenaar bewust en hoe stimuleer ik hen om in actie komen. Mooi voorbeeld is het afkoppelproject 'Liempt infiltreert', waarbij SPPiLL (Stichting promotie projecten in leefbaar Liempde) in samenwerking met de Gemeente Boxtel en Waterschap De Dommel de zogenaamde Watercoalitie Liempde stimuleert om de regenwaterafvoer van huizen af te koppelen van de riolering. Of het initiatief Watertuinen Sint-Michielsgestel, waarbij de directe omgeving wordt betrokken bij het ontwikkelen van natte natuurgebiedjes aan de rand van de bebouwde omgeving.

Een ander voorbeeld van bewustwording en ontdekken van de mogelijkheden voor het vergroenen van je tuin wordt gestimuleerd met de Huisje-Boompje-Beter app. Inmiddels is het mogelijk om hier ook lokale versies van te maken. Dit wordt momenteel in Tilburg gedaan. Hierbij wordt het ook makkelijker om lokaal bepaalde publieksacties (bijv. Operatie Steenbreek) op te zetten in samenwerking met lokale groene ondernemers zoals tuincentra en bouwmarkten.

Naast bewustwording moeten er instrumenten worden ontwikkeld, waarbij afkoppelen en vergroenen wordt gestimuleerd. Denk hierbij aan het 'Buurtnatuur en buurtwaterfonds' dat de Brabantse waterschappen samen met provincie Noord-Brabant en het Prins Bernard Cultuurfonds hebben opgezet. 

Meer weten over deze innovatie?

Neem dan contact op met Tom Overgaauw, trainee bij Waterschap De Dommel, tel: (0411) 618 678 of e-mail: tovergaauw@dommel.nl. Of kijk op de website van SPPiLL.

Heeft u gevonden wat u zocht?