Tot zijn spijt legt Jan Verhoeven om gezondheidsredenen zijn functie als lid van het dagelijks en algemeen bestuur van Waterschap De Dommel op 1 december neer. Jan Verhoeven is dan bijna zeven jaar lid van het dagelijks bestuur van ons waterschap geweest.

Gisteren was dagelijks bestuurder Jan Verhoeven voor de laatste maal bij de vergadering van het algemeen bestuur aanwezig. Vanwege de coronamaatregelen was het een online vergadering. Watergraaf Erik de Ridder blikte terug op Jan Verhoeven als bestuurder en de waarde die hij voor Waterschap De Dommel heeft gehad.

Watergraaf Erik de Ridder: “Ik betreur het bijzonder dat Jan Verhoeven moet stoppen als bestuurder. Jan is een betrokken en gedreven bestuurder. We zijn als waterschap gegroeid in onze samenwerking met de omgeving. Met zijn persoonlijke stijl en aanpak heeft Jan Verhoeven daar een belangrijke rol bij gespeeld.” Erik de Ridder noemde ook de realisatie van de in 2017 geopende Energiefabriek Tilburg. Een belangrijke pijler in de portefeuille Schoon water van Jan Verhoeven. In de Energiefabriek zien we afvalwater als een bron van waardevolle grondstoffen. Uit het slib wordt biogas, fosfaat en stikstof teruggewonnen.

Jan Verhoeven: “Ik vind het heel jammer dat ik mijn werk bij Waterschap De Dommel niet kan voortzetten. Ik dank iedereen voor de prettige en constructieve samenwerking. Met gepaste trots kijk ik terug op de mooie resultaten die we, samen met onze partners, in het Dommelgebied hebben bereikt. Het belang van de waterthema’s neemt nog steeds toe. Ik wens het waterschap en zijn partners veel succes met het waarmaken van de ambities.”

Ervaren bestuurder

Jan Verhoeven bracht bij zijn start bij De Dommel in 2015 veel bestuurlijke ervaring mee. Hij was onder meer wethouder in de gemeenten Bergeijk, Valkenswaard en Oirschot. Ook was Verhoeven lid van Provinciale Staten van Noord-Brabant en lid van de commissie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) van de VVD.