Een primeur voor Nederland! De Japanse bladvlo is op een aantal locaties uitgezet om als natuurlijke vijand te helpen Japanse duizendknopen in Nederland te beheersen. Zo ook op Landgoed Wellenseind in Lage Mierde. Het is de eerste keer in de Nederlandse geschiedenis dat een exoot in de natuur is uitgezet ter bestrijding van een schadelijke plantensoort. Voor het uitzetten van de Japanse bladvlo is een ontheffing verkregen van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Geen natuurlijke vijanden

Aziatische duizendknopen zijn plantensoorten afkomstig uit Azië. Ze zijn halverwege de 19e eeuw naar Nederland gebracht als sierplant. In Nederland hebben de planten geen natuurlijke vijanden. De Japanse duizendknoop verspreidt zich snel en verdringt inheemse plantensoorten. Ook kan de Japanse duizendknoop door de enorme groeikracht van de worstelstokken flinke schade veroorzaken aan bijvoorbeeld verhardingen, funderingen, dijken en keringen.

Biologische bestrijding

Er worden veel methodes gebruikt om Aziatische duizendknopen te beheersen of bestrijden, maar dé methode is nog niet gevonden. Daarom wordt onderzocht of biologische bestrijding een effectieve methode kan zijn als aanvulling op de andere methodes. In het Verenigd Koninkrijk is uitgebreid onderzoek gedaan naar mogelijke biologische bestrijders die in Europa kunnen overleven. De Japanse bladvlo is er daar één van. In het laboratorium remt de bladvlo al bij een lage dichtheid gepotte Japanse duizendknopen de groei. Bij een hoge dichtheid kan de bladvlo jonge duizendknopen laten stoppen met groeien en zelfs doden.

Nederlands veldexperiment

In Engeland zijn zowel in het laboratorium als in het veld uitgebreide risicoanalyses uitgevoerd, waaruit blijkt dat er geen risico's zijn voor inheemse planten en dieren. De Japanse bladvlo is een echte specialist en kan zich alleen voortplanten op invasieve Aziatische duizendknopen. Het is nog onduidelijk hoeveel schade de bladvlo in het Nederlandse klimaat kan toebrengen aan de duizendknoop. Daarom is de bladvlo nu als veldexperiment uitgezet op een aantal locaties in Nederland.

Partners

Het #uitde1000knoop onderzoek wordt uitgevoerd door CABI, Universiteit Leiden, Koppert en Probos in samenwerking met financierende partijen: Rijkswaterstaat, Prorail, Waternet, gemeenten Amersfoort, Amsterdam, Apeldoorn en Den Haag, hoogheemraadschappen De Stichtse Rijnlanden, Schieland Krimpenerwaard en Rijnland en waterschappen Aa en Maas, Hunze en Aa's, Brabantse Delta, De Dommel, Drents Overijsselse Delta, Limburg, Rijn en IJssel, Rivierenland, Vallei en Veluwe, Vechtstromen, Zuiderzeeland en Wetterskip Fryslan.