De keur is een verzameling regels die het waterschap gebruikt. Hiermee beschermen wij onze dammen, dijken, sloten, beken, rivieren, gemalen en stuwen. Gaat u aan het werk in, met of rondom het water? Dan krijgt u te maken met wet- en regelgeving. Bijvoorbeeld als u een sloot wilt dempen, een schuur gaat bouwen langs een oever, grondwater wilt onttrekken of afvalwater wilt lozen.

Checken of een vergunning of melding nodig is

Via de Vergunningchecker kun je controleren of je een vergunning moet aanvragen bij Waterschap De Dommel. Hier zie je ook of je een melding moet doen of dat er een vrijstelling geldt zonder vergunning of meldplicht.

Doe de vergunningcheck(externe link)

Een vergunning aanvragen of melding indienen

U kunt uw officiële aanvraag of melding indienen via Omgevingsloket Online (OLO).
Lees meer over het aanvragen van een vergunning of het doen van een melding.

Keurkaarten

Bij de keur hoort een keurkaart.