De keur is een verzameling regels die het waterschap gebruikt. Hiermee beschermen wij onze dammen, dijken, sloten, beken, rivieren, gemalen en stuwen.

Voor sommige activiteiten zijn in de keur algemene regels opgesteld. Als u zich aan deze regels houdt, is er geen watervergunning nodig. U hoeft deze activiteiten alleen maar te melden.

U heeft een watervergunning nodig als u:

  • een beek of sloot wilt dempen of aanpassen;
  • een kabel of leidingen wilt aanleggen;
  • bomen en struiken wilt planten;
  • water in een beek of sloot wilt lozen.

Op www.brabantkeur.nl ziet u of de regels uit de Keur voor uw activiteit gelden.

Vaak is het verstandig uw aanvraag vooraf met het waterschap te bespreken. Dan kunnen wij deze sneller behandelen. Wij denken graag met u mee over wat in uw situatie de beste oplossing is.

Lees hier meer over een watervergunning aanvragen.

Goedkeuring van eigenaar grond

Als de activiteit (voor een deel) gebeurt op grond van iemand anders, moet de eigenaar van de grond dit goedkeuren. Dan moet u met de aanvraag voor een vergunning meesturen:

  • perceelnummer(s);
  • naam en adresgegevens van de eigenaar van de grond;
  • handtekening van de eigenaar van de grond.

Als u een watervergunning aanvraagt heeft u meestal binnen acht weken een antwoord. Is uw aanvraag wat moeilijker, dan kan het dat u zes maanden op een antwoord moet wachten. Pas wanneer u toestemming heeft ontvangen van het waterschap, kunt u uw activiteiten starten. Een vergunning is geldig voor onbepaalde tijd, behalve als het in de vergunning anders is geregeld.

Zie ook:

Regels

Heeft u gevonden wat u zocht?