De keur is een verzameling regels die het waterschap gebruikt. Hiermee beschermen wij onze dammen, dijken, sloten, beken, rivieren, gemalen en stuwen.