Bij de keur horen een aantal kaarten. De interactieve keurkaarten staan op deze pagina. Zie onder andere welke gebieden voor beregening van toepassing zijn.

Bij de keur horen een aantal gebiedsdekkende kaarten:

 1. Kaart Beschermde gebieden Keur(externe link)
 2. Kaart Algemene regel versnelde afvoer regenwater door verhard oppervlak(externe link)
 3. Kaart Maximale boordiepte(externe link) 

De laatste kaart gebruikt u bij de toepassing van art. 15 van de Algemene regels van de Keur (afvoer hemelwater door toename van verhard oppervlak).

Aanpak voor de kaart “Beschermde gebieden Keur”

Op de kaart Beschermde gebieden Keur worden deelgebieden aangegeven. In ieder gebied geldt een eigen beschermingsbeleid.

 1. beschermde gebieden waterhuishouding
 2. beekdalen
 3. attentiegebied
 4. invloedsgebieden Natura 2000
 5. beperkte invloedsgebieden Natura 2000
 6. overig gebied

Voor informatie over beregenen uit grondwater klikt u op de Kaart Beschermde gebieden Keur(externe link).

Aan de linkerkant kunt u lagen selecteren. Door de lagen A-wateren, Grondwaterdeelgebieden en Beekdalen uit te vinken, krijgt u het overzicht van de gebieden die voor beregening van toepassing zijn.

Let op: Als de activiteit geheel of gedeeltelijk plaatsvindt op grond in eigendom van derden, is toestemming nodig van de perceeleigenaar. In dat geval willen wij de volgende gegevens bij de vergunningaanvraag ontvangen:

 • perceelnummer(s)
 • naam en adresgegevens van de perceeleigenaar
 • handtekening van de perceeleigenaar

Regelgeving