Het beekdal van de Kleine Dommel is veranderd. Ten zuiden van de A67 ligt nu een waterbergingsgebied dat ingezet kan worden bij hoog water. Zo zorgen we ervoor dat de inwoners van Geldrop droge voeten houden. Daarnaast is in het beekdal natuur ontwikkeld. De beek is versmald, minder diep gemaakt en kronkelt weer door het landschap. Hierdoor stroomt het water sneller. Bijzondere planten en vissen kunnen zich hier ontwikkelen.