Het beekdal van de Kleine Dommel is aan het veranderen. In mei 2017 is de uitvoering gestart van de werkzaamheden aan de Kleine Dommel. Ten zuiden van de A67 komt er een waterbergingsgebied dat ingezet kan worden in tijden van hoog water. Zo zorgen we ervoor dat de inwoners van Geldrop droge voeten houden. Tegelijkertijd wordt in het beekdal natuur ontwikkeld. Dit gebeurt onder andere door de beek te versmallen en natuurlijk te laten meanderen. Hierdoor gaat het water sneller stromen en krijgen bijzondere planten en vissen de kans zich hier te ontwikkelen. Het cultuurlandschap laten we daarbij zoveel mogelijk zoals het is.