Het KNMI laat met de nieuwste klimaatscenario’s zien wat Nederland te wachten staat aan klimaatverandering: “Het wordt in alle seizoenen warmer. Hittegolven, zware regenbuien en langdurige droogte komen vaker voor. De winter wordt natter en de zomer wordt droger. De zeespiegel blijft stijgen.”

Meer droogte

Voor Waterschap De Dommel bevestigt dit de noodzaak om nu grote stappen te maken in de watertransitie.  Natte en droge extremen kunnen opvangen, wordt nóg belangrijker. Uitgaan van gemiddelden is niet genoeg. De Dommel houdt richting 2050 in beleid en uitvoering al rekening met deze nattere winters. Droogte, hitte en zomerstortbuien zullen in de toekomst nog vaker voorkomen, dan waar we al rekening mee hielden sinds het vorige klimaatscenario van 2014.  

In alle scenario’s is zeker, dat de zomers droger worden en de winters natter. “In 2100 kunnen onze gemiddelde zomers zijn, zoals die van 2018: Zeer droog en warm”, meldt het KNMI.

Klimaatadaptie én minder CO2-uitstoot

Het KNMI laat ook duidelijk zien hoe groot de rol van CO2-uitstoot is. Een lagere uitstoot(externe link) maakt verschil voor klimaatverandering en zeker op langere termijn. Hoe meer broeikasgassen we blijven uitstoten, hoe sneller het klimaat verandert. En hoe extremer het weer wordt. Het land en ons gedrag aanpassen aan klimaatverandering blijft noodzakelijk.

Een grafische weergaven van wat verschillende generaties gaan merken van klimaatverandering