Waterschap De Dommel gaat baggerwerkzaamheden uitvoeren in slibvanger de Klotputten. De slibvanger beschermt Eindhoven tegen verontreinigd slib uit de Dommel. Om ervoor te zorgen dat de slibvanger blijft functioneren, moet het slib op de bodem eens in de 10 - 15 jaar worden verwijderd.

Planning

De werkzaamheden starten op woensdag 30 september 2020 en worden uitgevoerd door aannemer Beens Dredging B.V. Vanaf 21 september vinden al voorbereidende werkzaamheden plaats. Naar verwachting zijn de werkzaamheden op 1 maart 2021 afgerond.