Waterschap De Dommel gaat baggerwerkzaamheden uitvoeren in slibvanger de Klotputten. De slibvanger beschermt Eindhoven tegen verontreinigd slib uit de Dommel. Om ervoor te zorgen dat de slibvanger blijft functioneren, moet het slib op de bodem eens in de 10 - 15 jaar worden verwijderd.

Planning

De werkzaamheden starten op woensdag 30 september 2020 en worden uitgevoerd door aannemer Beens Dredging B.V. Vanaf 21 september vinden al voorbereidende werkzaamheden plaats. Naar verwachting zijn de werkzaamheden op 1 maart 2021 afgerond.

Uitvoering werkzaamheden

De werkzaamheden bestaan uit het afgraven en afvoeren van het slib, ook wel baggerspecie genoemd. Voor het afgraven van het slib wordt een drijvend platform (ponton) met kraan in de Klotputten geplaatst. Het slib wordt vervolgens aan de westkant van de Klotputten aan land gebracht en met vrachtwagens afgevoerd naar schepen in de haven aan de Zuid-Willemsvaart in Veghel. De plekken waar het verontreinigde slib aan land komt, zijn afgezet en niet toegankelijk voor onbevoegden.

Omleidingsroute voor fietsers en wandelaars

De vrachtwagens die het slib afvoeren, doorkruisen voortdurend het fietspad naast de Klotputten. Om de baggerwerkzaamheden veilig te kunnen afvoeren, wordt het fietspad daarom afgesloten en wordt er een omleiding ingesteld. De omleidingsroute is aangegeven op onderstaande kaart.

Omleidingsroute is in groen aangegeven

 

Historische vervuiling

De beken in Midden-Brabant zijn in het verleden verontreinigd met Cadmium en Zink. Op het punt waar de Dommel de stad binnenstroomt, is daarom rond 1960 slibvanger de Klotputten gegraven. Hier zakt verontreinigd slib naar de bodem, zodat het niet verder Eindhoven instroomt. Om ervoor te zorgen dat de slibvanger blijft functioneren, moet het slib op de bodem eens in de 10 - 15 jaar worden verwijderd. Door te baggeren verbetert niet alleen de waterkwaliteit. Het water wordt ook helderder en planten, vissen en andere (water)dieren krijgen een betere leefomgeving.

Meer informatie

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met Assistent projectleider Anna Kramer via akramer@dommel.nl.