In dit liveblog staat het laatste nieuws over de droogte in het Dommelgebied.

Updates

 1. Momenteel bezig: Geen verbod meer op water onttrekken uit beken en sloten -

  Vanaf 1 oktober geldt er geen verbod meer om water te onttrekken uit beken en sloten. Onze beken en sloten gaan goed gevuld de herfst in. De reden om per 1 oktober het tijdelijk onttrekkingsverbod op te heffen. Die dag eindigt ook officieel het droogteseizoen.

 2. Nog te doen: Grondwater iets gedaald door zomerse week -

  De afgelopen week viel er geen regen en het was warm. De grondwaterstanden zijn verdeeld over het gebied met ongeveer 5 tot 20 cm gedaald. Maar ze staan op de meeste plaatsen nog op normaal tot nat voor de tijd van het jaar. Dat komt vooral door de natte zomerperiode. Dinsdag wordt lokaal een bui verwacht. Het waterschap houdt het water zoveel mogelijk vast. Verder gelden de onttrekkingsverboden uit sloten en beken nog in bijna het hele gebied.

 3. Nog te doen: Blijft belangrijk om zuinig om te gaan met oppervlakte-, grond- en kraanwater -

  We genieten van een warme nazomer. Deze week is het erg warm en droog weer zonder neerslag. Nadeel is helaas dat de grondwaterstanden weer zullen dalen. Het blijft daarom belangrijk om zuinig om te gaan met oppervlakte-, grond- en kraanwater. Help jij ook mee? #elkedruppeltelt.

 4. Nog te doen: Meldplicht grondwaterput -

  We roepen alle gebruikers van kleine grondwaterputten op om hun put vanaf 1 september te melden. Dit geldt voor inwoners en bedrijven. Het doel is meer inzicht in het grondwatergebruik in Brabant te krijgen. Voor het kleine grondwaterverbruik is dat nog onvoldoende duidelijk. Meer inzicht is hard nodig in een droger wordend Brabant.

  Meer informatie over het melden van je kleine grondwaterput

 5. Nog te doen: Droogte en grondwater: hoe zit dat? -

  Als het wekenlang niet regent en 30 graden is, ziet iedereen dat het droog is. Maar het grootste probleem van droogte is onzichtbaar. Dat zit onder de grond. Het grondwater in Brabant zakt namelijk steeds verder weg. Ook onder jouw voeten.

  Een maandje regen en water in de sloot betekent niet dat het grondwaterprobleem is opgelost. Hoe komt dat eigenlijk? Dat heeft te maken met regen, verdamping en de mens. Droogtecoördinator Lonneke Schilte legt het uit.

 6. Nog te doen: Gebied van De Dommel: extra droog -

  In het voorjaar en in de zomer hebben we steeds vaker te maken met droogte. Het werkgebied van Waterschap De Dommel is extra gevoelig voor droogte. Maar hoe komt dat nou eigenlijk? Drie oorzaken: de ligging, de bodem en de mens.

  Droogtecoördinator Lonneke Schilte legt het uit.

 7. Nog te doen: Nat begin van augustus -

  De afgelopen week regende het in het Dommelgebied tussen de 60 en 89 mm, waarvan een groot deel de afgelopen drie dagen viel (tussen de 17 en 39 mm). De komende week valt er naar verwachting 5 tot 20 mm regen. De neerslag valt vooral aan het begin van de week. De tweede helft wordt droger. De regen die is gevallen proberen we zo lang mogelijk in ons gebied vast te houden. Stuwen staan hoog. Zo hebben we een betere uitgangssituatie als er weer een periode van droogte aankomt.

  De grondwaterstanden in ons gebied zijn op dit moment op veel plaatsen normaal tot erg nat voor de tijd van het jaar. Het landelijk neerslagtekort(externe link) is op dit moment 125 mm.

  Ondanks de nattere periode geldt het onttrekkingsverbod oppervlaktewater nog steeds voor het hele beheergebied van De Dommel. Er zijn twee uitzonderingen: het Beatrixkanaal en de Dommel ten noorden van het Wilhelminakanaal.

 8. Nog te doen: Grondwaterstanden gestegen door juli-regen -

  Juli was een vrij natte maand. Na alle droge, warme weken in mei en juni is de regen van juli heel erg welkom. Al zullen mensen die op vakantie in de regen zitten, daar anders over denken.

  Het grondwater is op veel plaatsen in het Dommelgebied gestegen, tot een normale stand voor de tijd van het jaar. De bodem, sloten en beken kunnen nog meer regenwater opnemen. Wij blijven water vasthouden.

  Droge gazons zie je weer groen worden. De natuur komt even op adem. Maar de droogte is niet voorbij. Wel zorgt de regen ervoor dat het neerslagtekort(externe link) (zwarte lijn) minder wordt.

  Gemiddeld valt er in ons gebied in juli 78 mm regen. Nu was dat veel meer, met grote lokale verschillen (88 -152 mm). Qua temperatuur en zonneschijn was juli normaal (KNMI(externe link))

 9. Nog te doen: Ondanks regen nog steeds sprake van droogte -

  Ondanks de neerslag van de afgelopen dagen en de lagere temperaturen is er nog steeds sprake van droogte. Op veel plaatsen zijn de grondwaterstanden normaal tot erg droog voor de tijd van het jaar. De beken en sloten in het Dommelgebied zijn afhankelijk van regen. Daarom staan stuwen als het kan hoog. Zo houden we het water dat er is zo lang mogelijk vast.

 10. Nog te doen: Weer voldoende water in Beekloop, pomp voor overlevingswater uitgezet -

  Goed nieuws: de pomp die grondwater overpompte in de droogvallende Beekloop bij Bergeijk is uitgezet. Er stroomt nu weer voldoende water in deze beek door de neerslag van de afgelopen dagen. De komende dagen verwachten we weer neerslag. Daardoor is het op dit moment niet nodig om extra water in de Beekloop te pompen. We laten de pomp wel staan, voor als er weer een droge periode aankomt. Dan kunnen we meteen water over pompen als de beek dreigt droog te vallen.

 11. Nog te doen: Overtredingen bij controles op beregenen met grondwater -

  Vorige week hebben handhavers van Waterschap De Dommel in het hele gebied dagelijks controles uitgevoerd op het oppompen van grondwater voor beregening van graslanden. In totaal zijn 80 onttrekkingen gecontroleerd. Daarvan waren er 67 akkoord, 12 niet akkoord en voor 1 onttrekking zonder vergunning is verder onderzoek nodig.

 12. Nog te doen: Grondwaterstanden erg droog voor deze tijd van het jaar -

  Afgelopen week is er tussen de 8 en 25 mm neerslag gevallen, waarvan een groot deel afgelopen weekend viel. Toch laten de grondwaterstanden een daling zien ten opzichte van vorige week. De grondwaterstanden zijn op veel plekken al ‘erg droog’ voor de tijd van het jaar. Zie ook de kaart grondwaterstanden in historisch perspectief(externe link).

 13. Nog te doen: Extra water voor droogvallende Beekloop om zeldzame natuur te redden -

  Vandaag zijn we gestart met het overpompen van grondwater naar de Beekloop in Bergeijk. Door het regentekort staat er nauwelijks meer water in deze beek. Dit weekend viel er slechts 10 mm regen. Zeldzame vissen, planten en andere diersoorten kunnen zo niet overleven. Een laagje van een paar centimeters ‘overlevingswater’ geeft de bijzondere soorten in de Beekloop de kans om te overleven. In het gebied zijn vijf natuurrijke beken die in aanmerking komen voor een laagje overlevingswater. De Reusel (Landgoed De Utrecht), de Tongelreep (Leenderheide), de Beerze (Landgoed Baest en Kampina) en de Keersop (Bergeijk) worden goed in de gaten gehouden, wellicht dat hier op korte termijn ook extra water overgepompt gaat worden.

 14. Nog te doen: Extra alert op droogvallende beken -

  De droogte blijft aanhouden. Vanavond en vannacht wordt er wel regen verwacht in ons gebied. Of er voldoende regen valt op de juiste plekken is nu lastig te voorspellen, daarom houden we een aantal beken extra in de gaten. Het gaat om vijf natuurrijke beken: de Reusel (Landgoed De Utrecht), de Tongelreep (Leenderheide), de Beerze (Landgoed Baest en Kampina), de Keersop (Bergeijk) en de Beekloop (Bergeijk).

  In deze beken leven bronpopulaties van zeldzame en beschermde soorten. Twee van deze beken, de Reusel en de Beekloop, hebben nu heel weinig water. Als de droogte aanhoudt kan het zijn dat we hier noodmaatregelen moeten nemen. Dan worden er pompen geplaatst om grondwater over te pompen naar deze beken. Op deze manier ontstaat er een klein laagje ‘overlevingswater’ dat nét voldoende is om de kwetsbare flora en fauna zoveel mogelijk in leven te houden.

 15. Nog te doen: Meldplicht grondwaterput kleinschalig gebruik hard nodig in droger wordend gebied -

  Vanaf 1 september voeren we een meldplicht in voor bestaande kleine grondwaterputten in ons gebied. En vanaf 1 juli heb je een vergunning nodig voor een nieuwe kleine onttrekking.

  De meldplicht helpt ons aan meer inzicht in álle grondwatergebruik. Ook van de kleinere putten. Met de vergunningplicht zetten we een rem op de groei van nieuwe putten. Dat is hard nodig in een steeds droger wordend Brabant.

  Lees hier meer over de meldplicht grondwaterput kleinschalig gebruik

 16. Nog te doen: De droogte kunnen we met deze regen niet verhelpen, maar elke druppel telt -

  Het regent! Een aantal uur lang, met een paar stevige buien. De droogte kunnen we met deze regen niet verhelpen, maar elke druppel telt. We hebben genoeg ruimte om het water op te vangen. Dat doen we dus ook zoveel als mogelijk. Bijvoorbeeld door tijdelijk stalen schotten in sloten te plaatsen. De schotten werken als een soort stuw en zo vangen we het water op.

  Weten wat je zelf kan doen? www.dommel.nl/elkedruppeltelt

 17. Nog te doen: Open brief aan alle Brabanders -

  Grondwater, daar moeten we het over hebben. Want het is van levensbelang voor onszelf, onze voedselproductie en onze natuur. Maar water is niet meer vanzelfsprekend. Dat hebben we afgelopen droge weken wel gemerkt, zelfs na zo'n nat voorjaar. Inmiddels telt in Brabant elke druppel.

  Wij roepen, samen met de Brabantse grondwaterpartners, alle Brabanders op om samen met ons ervoor te zorgen dat we meer regenwater vasthouden en minder grondwater gebruiken. Zo vullen we samen de grondwatervoorraad in Brabant weer aan.

  Lees de hele brief

 18. Nog te doen: Onttrekkingsverbod oppervlaktewater uitgebreid met de Zandleij -

  Vanaf 15 juni is het in Midden-Brabant bijna overal verboden om water op te pompen uit beken en sloten. We breiden vanaf 22 juni het onttrekkingsverbod uit met de Zandleij. Vanaf dat moment is het niet meer toegestaan om nog water uit de Zandleij op te pompen.

  Meer informatie over het onttrekkingsverbod bij de Zandleij

 19. Nog te doen: Na al die droge weken, komen er nu onweersbuien aan! -

  We proberen het water dat valt, zoveel mogelijk vast te houden.

  Jij ook? Heb jij al een regenton om water in op te vangen? Als het straks niet meer regent, kun je dat water gebruiken voor je planten.
  Meer tips en weetjes om bewuster om te gaan met water

 20. Nog te doen: Veel overtredingen bij beregenen met grondwater -

  Vorige week hebben we in het hele Dommelgebied controles uitgevoerd op het oppompen van grondwater voor beregening. In totaal zijn 55 actieve grondwateronttrekkingen gecontroleerd. Daarvan waren er 39 in orde. Maar helaas constateerden we 15 overtredingen. Voor 1 onttrekking is verder onderzoek nodig.

  Meer informatie over de overtredingen

 21. Nog te doen: Geen ontheffing van het urenverbod (5% regeling) -

  Het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel heeft besloten om geen ontheffing te verlenen van het urenverbod voor het beregenen van grasland met grondwater (de 5% regeling).

  Meer informatie over waarom er geen ontheffing verleend wordt

 22. Nog te doen: Onttrekkingsverbod oppervlaktewater verder uitgebreid -

  Vanaf 15 juni is het in Midden-Brabant bijna overal verboden om water op te pompen uit beken en sloten. We breiden het onttrekkingsverbod uit om een verdere daling van het waterpeil tegen te gaan. Dit moet flora en fauna in en rond het water beschermen. Het verbod geldt zolang het nodig is. 

  Het verbod geldt voor het hele gebied met slechts drie uitzonderingen op het verbod: de Zandleij, het Beatrixkanaal en de Dommel ten noorden van het Wilhelminakanaal.

  Op dommel.nl/onttrekkingsverbod staan altijd de actuele onttrekkingsverboden met een actuele kaart(externe link).

 23. Nog te doen: Tijdelijk verbod op oppompen oppervlaktewater -

  Vanaf 10 juni 2023 mag geen water opgepompt worden uit de beken en sloten in het stroomgebied van de Keersop, Beekloop, Kleine Dommel en Peelrijt. Dit onttrekkingsverbod is nodig om flora en fauna in en rond het water te beschermen. Door de droogte en de lage waterstand is er steeds minder stroming en zuurstof in het water. Het verbod geldt zolang het nodig is.

  Dit tijdelijke verbod geldt naast het halfjaarverbod. Op dommel.nl/onttrekkingsverbod staan altijd de actuele onttrekkingsverboden met een actuele kaart(externe link).