Dit liveblog is gesloten. Vanaf 26 december 2023 tot en met 5 februari 2024 is de situatie rondom hoogwater in ons gebied hier bijgehouden. 

Updates

 1. Momenteel bezig: Herstelwerkzaamheden -

  Door de natte periode zien we veel schade aan onze beken en sloten.

  De zijkant of helling bij een beek of sloot (talud) zijn op sommige plekken in ons gebied verzakt. Door al het hoge water van de afgelopen tijd, heeft het zand erg veel water opgenomen. Al het extra water zorgt voor meer gewicht. Als het waterpeil in de sloot of beek daalt, zakt het talud in.

  Met alleen maar zand kunnen we dit probleem niet oplossen. Dat spoelt gewoon weer weg. Daarom houden we de nieuwe kant op zijn plek met beschoeiing (palen en een schot).

  We voeren deze werkzaamheden uit op verschillende plekken in ons gebied.

 2. Nog te doen: Vaarverbod Dommelgebied opgeheven -

  Het vaarverbod in ons gebied is opgeheven. Het waterpeil is genoeg gezakt om weer te mogen varen, kanoën en roeien. Naar verwachting zal de sneeuwval van deze week niet tot grote problemen leiden voor het waterpeil. Er is voldoende bergingscapaciteit.

  Kijk voor meer informatie op www.dommel.nl/varen

 3. Nog te doen: De peilen blijven zakken, laatste pompen zijn opgeruimd -

  Buiten is goed te zien dat de waterpeilen gezakt zijn. Daarom hebben we vandaag de laatste twee pompen in het gebied opgeruimd. Deze pompen stonden al uit, maar deze hebben we uit voorzorg laten staan. De waterbergingsgebieden lopen ook langzaam leeg. Op de meeste plekken nemen we weer maatregelen om het water vast te houden voor drogere tijden.

 4. Nog te doen: Let op voor vorst op natte fietspaden -

  Maandag 8 januari om 15.30 uur is besloten om de calamiteitenorganisatie af te schalen. De hoogwatersituatie is natuurlijk niet voorbij, maar er zijn geen kritieke knelpunten meer. De waterpeilen zakken langzaam. En de weersvoorspelling is dat het voorlopig droog blijft. Toch wil dat niet zeggen dat ons werk er buiten op zit. We blijven de situatie goed in de gaten te houden en nemen maatregelen als dat nodig is.

  Let op voor vorst op natte fietspaden

  Er sijpelt water op het fietspad tussen de A2 en het Segersgemaal in Den Bosch. Omdat het de komende dagen vriest, kan het hier heel glad worden. Let daarom goed op als je met de fiets op pad gaat. Vooral bij fietspaden langs het water. Zeker nu het in het gebied nog steeds nat is.

 5. Nog te doen: Ijspret en hoogwater -

  Het vriest buiten. Ook de komende dagen. Dus er is een grote kans op ijs op sloten en ondergelopen weilanden. Let op met dat ijs opgaan. Het hoog water is aan het dalen. Door dalende waterstanden kan er lucht tussen de ijslaag en het water komen. Het ijs wordt zwak en onbetrouwbaar. Schaats daarom alleen op goedgekeurd ijs.

 6. Nog te doen: Droog weer, waterpeil zakt langzaam in hele Dommelgebied -

  Ook vandaag blijft het waterpeil overal in het Dommelgebied langzaam zakken. De weersvoorspelling is dat het voorlopig droog blijft. De ingezette waterbergingsgebieden laten we de komende dagen langzaam en gecontroleerd leeglopen door stuwen beetje bij beetje te laten zakken.

  Dit geldt ook voor waterbergingsgebied de Vloeder bij Goirle. Ook hier in de omgeving zal het water overal langzaamaan steeds verder zakken. Langzaam en gecontroleerd laten leeglopen van de waterberging is nodig om schade aan kades en keringen te voorkomen en tegelijkertijd het gebied rond de waterberging te ontlasten. De gunstige weersvoorspellingen maken het mogelijk om dit op een goede en verantwoorde manier te doen zodat het water wel wegloopt maar er geen extra wateroverlast in de omgeving door ontstaat.

  We blijven dijkcontroles uitvoeren om de situatie goed in de gaten te houden.

 7. Nog te doen: Peilen zakken, maar heel langzaam -

  In het hele gebied zien we dat de peilen zakken. Het gaat heel erg langzaam. Dat komt omdat de bodem volledig verzadigd is en er is veel regen gevallen. Nu is de verwachting dat het voorlopig droog blijft. De komende dagen zal het waterpeil langzaam weer gaan zakken. Ons gebied bestaat uit beekdalen en hoger gelegen gronden. In een beekdal bijvoorbeeld zal het langer nat blijven.

  We blijven de situatie buiten in ons gebied nauwlettend in de gaten houden.

 8. Nog te doen: Veel water in waterbergingsgebied Vloeder bij Goirle -

  Het water staat in heel ons gebied hoog, we hebben daarom verschillende waterbergingsgebieden ingezet. In het waterbergingsgebied de Vloeder bij Goirle is veel water komen te staan. Het water loopt nu over de kade op plaatsen waar we dit niet willen. Het hoge water in het waterbergingsgebied kan de kades verzwakken. Waterschap De Dommel laat nu via een stuw langzaam gecontroleerd, een deel van het water uit de Vloeder lopen in de Nieuwe Leij. We houden de situatie goed in de gaten. We voeren extra dijkcontroles uit om de kades te controleren.

 9. Nog te doen: Waterpeilen hoog vooral in het zuiden van het Dommelgebied -

  Het waterpeil in onze beken is afgelopen nacht weer gestegen en staat nu historisch hoog. Er zijn zes waterbergingsgebieden in ons gebied ingezet en deze lopen vol. Bij een aantal waterbergingen loopt het water over de kade. Daar is rekening mee gehouden. Waar nodig nemen we passende maatregelen. In o.a. Lage Mierde, Goirle en Hilvarenbeek zijn een aantal wegen en fietspaden door de gemeente afgezet, omdat daar wateroverlast is.

  Recreatie
  Het is in heel ons gebied kletsnat. Nu het water zo hoog staat raden we je aan om voorzichtig te zijn als je op pad gaat. Wandel- en fietspaden zijn soms te nat en niet goed begaanbaar. Overal in ons gebied geldt een vaarverbod. Ga niet het water in of op tijdens het hoogwater. Dit kan zorgen voor gevaarlijke situaties. Het kan dit weekend en volgende week gaan vriezen. We willen er op wijzen dat ijspret en hoogwater een gevaarlijke combinatie kan zijn. Door de wisselende waterstanden kan er lucht tussen de ijslaag en het water ontstaan. 

 10. Nog te doen: Waterpeilen stijgen weer. Maatregelen op kritieke punten -

  Het water staat in heel ons gebied hoog. Na de neerslag van gisteren is het waterpeil op veel plaatsen weer flink gestegen. De situatie is ons gebied is nog steeds beheersbaar, maar dat wil niet zeggen dat er lokaal geen wateroverlast kan ontstaan. We controleren continu en nemen maatregelen waar dat nodig is. Op verschillende plaatsen staan de pompen weer aan. Onder andere bij Heeze, Borkel & Schaft en de N270 tussen Nuenen en Eindhoven namen we extra maatregelen. Vandaag en morgen verwachten we nog regen, daarna blijft het volgens de voorspellingen een tijdje droog.

  Waterbergingsgebieden lopen weer vol
  Er zijn nu 6 waterbergingsgebieden in ons gebied ingezet. Sinds vandaag zit daar ook waterbergingsgebied de Kleine Dommel bij Heeze bij. Dit legden we in 2017 aan om Geldrop en Eindhoven te beschermen tegen wateroverlast. Het kan 1,5 miljoen m3 water bergen en wordt nu voor de eerste keer ingezet. De stuw bij dit bergingsgebied zorgt ervoor dat een deel van het water door Geldrop stroomt. De rest vangen we op in bergingsgebied de Kleine Dommel, dat naast de Strabrechtse Heide ligt.

 11. Nog te doen: Waterpeilen overal weer wat gestegen -

  Er is weer flink wat regen gevallen. De waterpeilen zijn overal weer wat gestegen. Maar niet zorgwekkend. Onze medewerkers houden buiten in het veld de situatie nauwlettend in de gaten. Hier en daar zijn weer pompen aangezet. Waterbergingsgebieden worden ingezet waar dat nodig is.

 12. Nog te doen: Wateroverlast: wat kun je van ons verwachten? -

  Met alle regenval van de laatste maanden is de kans groter dat je wateroverlast ervaart. Wateroverlast is niet op elke plek in ons gebied te voorkomen. Wat kun je in deze natte periode van ons verwachten? En wat niet?

  Een taak van het waterschap is wateroverlast te beperken en zoveel mogelijk te voorkomen. Daar werken we het hele jaar aan. En met hoogwater, zoals nu, zijn we dag en nacht in touw. Maar er zijn wel grenzen aan de bescherming die we tegen wateroverlast kunnen bieden. Hoe zit dat?

  Lees wat je van ons kunt verwachten bij wateroverlast.

 13. Nog te doen: Voldoende ruimte voor de regen die nu valt -

  De ochtend begon droog, maar sinds vanmiddag regent het weer overal in ons gebied. Gelukkig zijn de waterpeilen gezakt. En is er dus ruimte in onze beken, stroompjes en waterbergingsgebieden voor de buien van vandaag en de komende dagen. De peilen zullen hierdoor wel weer gaan stijgen. Wij houden de situatie steeds goed in de gaten. Als het nodig is, ondernemen we actie om wateroverlast te voorkomen.

  We willen nogmaals onder de aandacht brengen dat het veel te gevaarlijk is om te varen, kanoën of suppen in het water. Er geldt nog steeds een vaarverbod in ons hele gebied. Ga niet het water in of op tijdens het hoogwater.  Zie ook www.dommel.nl/varen.

 14. Nog te doen: Meer regen op komst, maar er is weer ruimte -

  Op Nieuwjaarsdag waren onze medewerkers al vroeg op pad. Ze hebben alle pompen en gemalen gecontroleerd op vuurwerkschade. Gelukkig zag alles er nog goed uit. Ook gaan ze onverminderd door met het schoonmaken van krooshekken en duikers zodat het water goed kan wegstromen.

  Er is weinig regen gevallen gisteren en vandaag. We zien de waterpeilen daardoor overal zakken. De meeste waterbergingsgebieden zijn weer leeg. Dat zorgt dat er weer wat ruimte is in onze beken, stroompjes en waterbergingsgebieden.

  Dat komt goed uit want morgen, dinsdag 2 januari, verwachten we nog een paar flinke buien. Dat betekent dat de waterpeilen weer gaan stijgen. Nu er weer wat ruimte is, voorzien we geen grote problemen. Ook omdat we de pompen uit voorzorg hebben laten staan.

  Ook in Sint-Oedenrode zien we het waterpeil langzaam maar zeker dalen. We blijven de situatie ook komende dagen goed in de gaten houden.

 15. Nog te doen: Situatie in gebied stabiel en extra maatregelen Sint-Oedenrode werken -

  Oudejaarsdag verloopt tot nu toe in ons hele gebied zonder nieuwe problemen. De situatie is vandaag stabiel, er is gisteren en vandaag weinig regen gevallen. Op veel plekken zakt het waterpeil langzaam. De meeste waterbergingsgebieden lopen langzaam leeg, hier is weer wat ruimte om water op te vangen. Er wordt volgende week weer veel regen verwacht. Dat betekent dat de waterpeilen weer gaan stijgen. We blijven daarom goed monitoren, overal extra controleren en nemen maatregelen waar nodig. Ook op 1 januari, Nieuwjaarsdag, doen we dat. Op verschillende plekken in ons gebied staan pompen klaar voor als dat nodig is.

  De extra genomen maatregelen in Sint-Oedenrode werken. Het waterpeil zakt hier minder hard. We zien dat de opgehoogde en tijdelijke kades en de versterkte kering stevig genoeg zijn. Met de extra maatregelen in Sint-Oedenrode zijn we volop in het nieuws geweest.

  Hart van Nederland
  Omroep Brabant
  Omroep Meierij

 16. Nog te doen: Nog meer regen op komst -

  Waar we de laatste jaren juist heel droge jaren hadden, gaat 2023 het natste jaar worden in decennia. We doen wat we kunnen om wateroverlast te voorkomen. Zoals de extra maatregelen waar we vandaag (30 december) in Sint-Oedenrode de hele dag druk mee bezig zijn.

  Ondanks alle maatregelen kan het zijn dat je last hebt van de regen die al viel of nog gaat vallen. De combinatie van volle beken en hoge grondwaterstanden maakt dat het gebied helemaal vol zit en er geen water meer in de grond kan zakken. Hoe vervelend we het ook vinden, daar kunnen we op dit moment niet veel aan doen. Pompen en gemalen draaien al op volle toeren.

  Meer informatie over grondwateroverlast

 17. Nog te doen: Extra voorzorgsmaatregelen in Sint-Oedenrode -

  De weersverwachtingen voorspellen meer regen. Het water in de Dommel in Sint-Oedenrode daalt langzamer dan verwacht. We nemen in De Jongsingel, Brockstraat, Lindendijk en het Sluisplein extra maatregelen. De volgende maatregelen worden op zaterdag 30 december uitgevoerd:

  We verhogen de nooddijk aan de De Jongsingel, de Brockstraat en de Lindendijk.

  Tussen de appartementencomplexen aan het Sluisplein leggen we tijdelijke kades aan.

  Aan het Dommelpark tussen de Dommel en sportpark Neul versterken we de kering ter hoogte van de parkeerplaats. De parkeerplaats wordt afgesloten.

  De werkzaamheden starten om 07.30 uur. De genoemde straten worden hiervoor tijdelijk afgesloten. Ze blijven toegankelijk voor veiligheidsdiensten.

  In andere delen van Sint-Oedenrode waar de Dommel stroomt, zijn nu geen maatregelen nodig. We houden de situatie continu in de gaten.

 18. Nog te doen: Reparatie dijk Nieuwe Leij Goirle -

  We repareren een dijk langs de Nieuwe Leij in Goirle. Deze dijk zit vol konijnengaten en is dus lek. Achtergelegen waterbergingsgebied Vloeder heeft alle regen van de afgelopen weken opgevangen. Dat water wordt nu via de Nieuwe Leij afgevoerd. Reparatie is dus nodig om woningen aan de Poppelseweg in Goirle te beschermen tegen water.

 19. Nog te doen: Nooddijk Sint-Oedenrode heeft gewenste effect -

  De nooddijk die we hebben aangelegd in Sint-Oedenrode heeft voor nu het gewenste effect. We zien dat het waterpeil ook in Sint-Oedenrode daalt, nu het al even droog is. Volgens de weersvoorspellingen blijft het komende dagen vrijwel droog, waardoor het peil verder kan zakken. Zondag wordt wel regen voorspeld maar we kunnen niet inschatten hoeveel dat gaat worden. We houden de situatie in Sint-Oedenrode nauwlettend in de gaten. Als het nodig is, nemen we aanvullende maatregelen.

 20. Nog te doen: Waterpeil zakt op veel plaatsen -

  Nu het twee dagen bijna overal droog is geweest in ons hele werkgebied, zien we dat het waterpeil overal stabiel blijft of zakt. De meeste pompen staan uit of worden in de loop van  vandaag uitgezet. Uit voorzorg laten we de pompen wel staan. Onze medewerkers in het veld blijven onverminderd de situatie goed in de gaten houden. Ze controleren de dijken, maken roosters en duikers schoon en houden het waterpeil scherp in de gaten.

 21. Nog te doen: Waterpeilen hoog maar stabiel -

  De waterpeilen zijn nog steeds hoog, maar inmiddels wel stabiel. Dat wil zeggen dat de peilen op dit moment niet verder stijgen, maar gelijk blijven of licht dalen.

  De waterbergingsgebieden die zijn ingezet, proberen we weer langzaam leeg te laten. Zo kunnen we de waterbergingsgebieden opnieuw inzetten als het weer gaat regenen.

  Ook vandaag plaatsen we op verschillende plekken pompen om het water weg te pompen.

 22. Nog te doen: Vaarverbod Dommelgebied -

  Er geldt tot nader order een vaarverbod voor het hele Dommelgebied vanwege de hoogwatersituatie. Ga niet het water in of op tijdens het hoogwater. Dit kan zorgen voor gevaarlijke situaties.

  Zie ook www.dommel.nl/varen.

 23. Nog te doen: Verschillende maatregelen in gebied -

  Het water staat overal hoog. We nemen in het hele gebied verschillende maatregelen.

  Verschillende waterbergingsgebieden zijn ingezet. We vangen daar zo veel mogelijk water op.

  Op verschillende locaties plaatsen we pompen om het water weg te pompen.

  In Sint-Oedenrode wordt langs de Dommel ter hoogte van de Brockstraat en de De Jongsingel een nooddijk gemaakt.

  Er is een 24-uurs dijkinspectie. We controleren de stevigheid en stabiliteit van de dijken extra goed. Mogelijk zwakke plekken maken we steviger.

  Gemeenten zorgen, als dat nodig is, in overleg met het waterschap voor wegafsluitingen in verband met de veiligheid.

Bereikbaarheid waterschap en meldingen

We begrijpen dat het soms verwarrend is bij wie je moet zijn voor een melding van wateroverlast. Er zijn meerdere instanties in de weer om wateroverlast te voorkomen of om in te springen bij kritische situaties.

Als waterschap houden wij ons vooral bezig met de waterstanden in de grote waterlopen en beken en met de veiligheid van de keringen. Vanwege de vele meldingen, kunnen er telefonisch langere wachttijden zijn. Heb je melding van wateroverlast, meld deze bij voorkeur digitaal. Stuur je contactgegevens, locatie (postcode en huisadres) en omschrijving van de melding naar info@dommel.nl of via het contactformulier.

Wie te bellen bij wateroverlast?

Is er geen acuut gevaar en heb je schade aan je woning of bedrijf, onderneem dan zelf actie of bel een gespecialiseerd bedrijf. Is er sprake van overlast in de openbare ruimte, zoals ondergelopen wegen door een verstopte riolering of losliggende putdeksels, dan zie je in onderstaande tabel wie je kunt bellen.

Wateroverlast - Wie bel ik?