Vergunning of melding?

Het ‘besluit lozen buiten inrichtingen' gaat uit van de Wet Milieubeheer. Het heeft algemene milieuregels voor het weggooien van vies water dat niet vanuit een gezinswoning, bedrijf, of landbouwbedrijf gebeurt.

Aanpak

Stap 1: activiteit binnen of buiten een inrichting

Het is belangrijk om te weten vanuit waar de activiteit gebeurt: is dat vanuit een inrichting (huis, bedrijf, landbouwbedrijf) of niet. Vindt uw activiteit bínnen een inrichting plaats? Lees dan verder op de pagina over huishoudelijk afvalwater lozen. Vindt de activiteit buiten een inrichting plaats? Ga door naar stap 2.

Stap 2: een melding doen?

Wilt u vies water weggooien in de natuur? Bijvoorbeeld in een sloot of beek? Dan heeft u toestemming nodig van het waterschap. U moet een melding doen als u:

  • vies water wilt weggooien door bronnering of het schoonmaken van de bodem;
  • vies water wilt weggooien bij onderhoud aan vaste objecten (bv. brug);
  • vies water wilt weggooien door baggeren;
  • vies water wilt weggooien bij het uitwendig wassen van motorvoertuigen (auto’s, brommers, tractoren, bussen enzovoort).

Let op! Deze lijst is niet compleet. Kijk in het ‘Besluit lozen buiten inrichtingen’ om na te gaan of u de activiteit wel of niet moet melden. De link naar het besluit vindt u onderaan de pagina bij Regelgeving.

Stap 3: melding doen

U weet nu of u een melding moet doen. Een activiteit melden kan digitaal via Omgevingsloket.nl. De melding gaat dan direct naar het waterschap of naar de gemeente waar de activiteit gebeurt.

Mijn activiteit melden

Meer informatie en contact

Heeft u een vraag over uw activiteit, melding of vergunning? Neem dan contact op met afdeling Vergunningen via telefoonnummer 0411 618 618.

Meer informatie over de Waterwet vindt u op Helpdeskwater.nl(externe link)