Bij onderhoudswerkzaamheden aan bijvoorbeeld bruggen of woonboten in, op of over oppervlaktewater is het mogelijk dat er stoffen of resten van verf in het water terecht komen. U moet deze werkzaamheden melden bij het waterschap. Voor een melding worden geen kosten (leges) in rekening gebracht.

Bij het reinigen en conserveren van vaste objecten, treedt stofvorming/spuitverlies op. Dit stof is vaak zeer fijn waardoor het zich makkelijk verspreidt over de omgeving. Hiervoor zijn algemene regels opgesteld in het 'Besluit lozen buiten inrichtingen'.

U kunt een melding indienen via www.omgevingsloket.nl. Vaak is het verstandig uw melding vooraf te overleggen met het waterschap. In geval van twijfel: neem altijd contact op met het waterschap. Onze medewerkers denken graag met u mee.

Vanaf het moment dat u een melding heeft ingediend, heeft u aan uw meldingsplicht voldaan. Let op! Het kan zijn dat voor de lozing toch een vergunning nodig is. In dat geval neemt het waterschap binnen 4 weken contact met u op.

Als u toestemming krijgt in reactie op uw melding, is deze toestemming geldig voor onbepaalde tijd, tenzij anders is bepaald.

Regelgeving

Heeft u gevonden wat u zocht?