Heeft u een glastuinbouwbedrijf of wilt u er een oprichten? Dan moet u hiervoor melding doen bij het waterschap. Voor glastuinbouwbedrijven gelden de algemene regels uit het Activiteitenbesluit milieubeheer.

Ook als u een verandering doorvoert in uw bedrijf (zoals teeltverandering, wijzigen lozingssituatie, wijzigen eigendom, verhuur enzovoort), moet u dit melden bij het waterschap. U kunt een melding indienen via de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM)(externe link). Er wordt voor een melding geen kosten (leges) in rekening gebracht.

U moet zich melden als de volgende punten voor uw bedrijf gelden: 

  • U heeft een glastuinbouwbedrijf of u wilt een glastuinbouwbedrijf beginnen.
  • U verandert iets in uw glastuinbouwbedrijf (bijvoorbeeld teeltverandering, wijzigen lozingssituatie, wijzigen eigendom, verhuur enzovoort).

U moet uw lozing of wijziging minimaal acht weken van te voren melden. Dit is ook in uw eigen belang, omdat er dan nog tijd is voor het waterschap om u te adviseren over het verwerken van het (afval)water.

Toestemming op een melding is geldig voor onbepaalde tijd.

Regelgeving

Heeft u gevonden wat u zocht?