Heeft u een glastuinbouwbedrijf of wilt u er een oprichten? Dan moet u hiervoor melding doen bij het waterschap. Voor glastuinbouwbedrijven gelden de algemene regels uit het Activiteitenbesluit milieubeheer.