Heeft u een veehouderij of bedrijft u open teelt (fruitteelt, akkerbouw enzovoorts) en wilt u afvalwater lozen in sloten of beken? Of wilt u middelen voor het beschermen van uw gewas toepassen op land dat aan sloten grenst? Dan moet u een melding indienen via de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM)(externe link). Voor veehouderij- en openteeltbedrijven gelden de algemene regels uit het Activiteitenbesluit milieubeheer. Hiervoor is geen vergunning nodig, maar het is wel verplicht om lozingen te melden bij het waterschap.

Er wordt voor een melding geen kosten (leges) in rekening gebracht.

In de volgende gevallen moet u een melding indienen bij het waterschap:

  • U heeft een veehouderij en/of bedrijft open teelt (fruitteelt, akkerbouw, enzovoort).
  • U wilt afvalwater lozen in beken of sloten.
  • U wilt middelen ter bescherming van uw gewas toepassen op land dat aan sloten grenst.

U moet uw lozing of toepassing van bestrijdingsmiddelen minimaal 8 weken van te voren melden. Dit is ook in uw eigen belang, omdat er dan nog tijd is voor het waterschap om u te adviseren over het verwerken van het (afval)water. Nadat u melding heeft gedaan geeft het waterschap u advies over de manier van verwerking van het (afval)water.

Als u toestemming heeft gekregen, is deze geldig voor onbepaalde tijd.

Regelgeving

Heeft u gevonden wat u zocht?