Heeft u veehouderij of bedrijft u open teelt (fruitteelt, akkerbouw enzovoorts) en wilt u afvalwater lozen op oppervlaktewater? Of wilt u gewasbeschermingsmiddelen toepassen op percelen die aan sloten grenzen? Dan moet u een melding indienen via de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM). Voor veehouderij- en openteeltbedrijven gelden de algemene regels uit het Activiteitenbesluit milieubeheer. Deze bedrijven hebben hiervoor geen vergunning nodig en zijn alleen verplicht lozingen te melden bij het waterschap.

Er worden voor een melding geen kosten (leges) in rekening gebracht.

In de volgende gevallen moet u een melding indienen bij het waterschap:

  • U heeft veehouderij en/ of bedrijft open teelt (fruitteelt, akkerbouw, enzovoort).
  • U wilt afvalwater lozen op oppervlaktewater.
  • U wilt gewasbeschermingsmiddelen toepassen op percelen die aan sloten grenzen.

U moet uw lozing of toepassing van gewasbestrijdingsmiddelen minimaal acht weken van te voren melden. Dit is ook in uw eigen belang, omdat er dan nog tijd is voor het waterschap om u te adviseren over het verwerken van het (afval)water. Nadat u melding heeft gedaan adviseert het waterschap u over de wijze van verwerking van het te lozen (afval)water.

Toestemming voor een melding is geldig voor onbepaalde tijd.

Regelgeving

Heeft u gevonden wat u zocht?