Bouwt u een huis en heeft u geen aansluiting op het riool? Voor het lozen van huishoudelijk afvalwater op oppervlaktewater heeft u toestemming nodig van het waterschap.

Voorwaarden

U moet een melding indienen bij het waterschap als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  • U bouwt een huis en kunt niet aansluiten op het riool (omdat bijvoorbeeld het huis in buitengebied staat).
  • U wilt huishoudelijk afvalwater (toilet, waswater, enzovoort) lozen op oppervlaktewater.

Aanpak

Vaak is het verstandig uw melding vooraf te overleggen met het waterschap; dat bevordert een vlotte afhandeling. In geval van twijfel: neem altijd contact op. Onze medewerkers denken graag met u mee over wat in uw situatie de beste oplossing is.

U dient uw melding minimaal 4 weken voor aanvang in bij het waterschap. Vermeld minimaal de volgende gegevens:

  1. de naam en het adres van degene die voornemens is huishoudelijk afvalwater te lozen

  2. het adres van het gebouw waaruit het lozen zal gaan plaatsvinden;

  3. gegevens waaruit kan worden afgeleid hoeveel meter de afstand tot de dichtstbijzijnde riolering of het zuiveringtechnisch werk bedraagt,

  4. gegevens met betrekking tot de zuiveringsvoorziening waardoor het huishoudelijk afvalwater voorafgaand aan het lozen wordt geleid.

Vanaf het moment dat u een melding heeft ingediend, heeft u aan uw meldingsplicht voldaan.

Let op! Het kan zijn dat voor de lozing toch een vergunning nodig is. In dat geval neemt het waterschap binnen 4 weken contact met u op.

Als u toestemming krijgt in reactie op uw melding, is deze toestemming geldig voor onbepaalde tijd, tenzij anders is bepaald.

Regelgeving

Heeft u gevonden wat u zocht?