Bij ruimtelijke ontwikkelingen, zoals de bouw van woningen of bedrijven of de aanleg van parkeerterreinen en wegen, neemt de hoeveelheid verharding (verhard oppervlak) vaak toe. Het waterschap vindt het belangrijk dat deze toename niet leidt tot een versnelde afvoer van het regenwater. De ontwikkeling dient ‘hydrologisch neutraal' te zijn. Dit kan door bijvoorbeeld de aanleg van een waterbergingsvoorziening. Het regenwater wordt daarin langer vastgehouden, dat voorkomt wateroverlast.

Wanneer de toename van verhard oppervlak meer bedraagt dan 2000 m2, moet de neerslag overeenkomstig Hydrologisch Neutraal Ontwikkelen worden afgevoerd. In sommige gevallen is hiervoor ook schriftelijke instemming nodig van het waterschap. Voor het berekenen van het volume van de waterbergingsvoorziening kunt u gebruikmaken van de zogenaamde HNO-tool. Vaak is het verstandig vooraf te overleggen met het waterschap. Neem in geval van twijfel altijd contact op met het waterschap. Medewerkers denken graag met u mee over wat in uw situatie de beste oplossing is.

Regelgeving

Heeft u gevonden wat u zocht?