Bij onderhoud aan bijvoorbeeld bruggen of woonboten kunnen er stoffen of verfresten in het water terechtkomen. U moet deze werkzaamheden melden bij het waterschap. Voor een melding brengen we geen kosten (leges) in rekening.

 

Deze stoffen zijn vaak zeer fijn waardoor ze zich makkelijk verspreiden over de omgeving. Hiervoor zijn algemene regels opgesteld in het Besluit lozen buiten inrichtingen.

U kunt een melding indienen via www.omgevingsloket.nl. Vaak is het verstandig uw melding vooraf te overleggen met het waterschap. Twijfelt u: neem altijd contact op met het waterschap. Wij denken graag met u mee.

Vanaf het moment dat u een melding heeft ingediend, heeft u aan uw meldingsplicht voldaan. Let op:  het kan zijn dat u voor de lozing toch een vergunning nodig hebt. In dat geval nemen wij binnen 4 weken contact met u op. Als u toestemming krijgt in reactie op uw melding, is deze toestemming geldig voor onbepaalde tijd, tenzij anders is bepaald.

 

Regels

Heeft u gevonden wat u zocht?