Omdat de vervuiler de calamiteit niet meldde en de vervuiling flink was, wordt hiervoor een bestuurlijke strafbeschikking opgemaakt (meer info:  www.dommel.nl/handhaving). Op verzoek van het waterschap is de lozing meteen beëindigd. De bermsloot is afgedamd en de veroorzaker maakte de sloot schoon.