Waterschap De Dommel heeft, na een anonieme melding, onderzoek ingesteld bij een agrarisch bedrijf in Hooge Mierde.  Schoonmaakwater van een ruimte waar veevoer wordt bereid, bleek in de nabij gelegen sloot terecht te zijn gekomen. De sloot was over 171 meter vervuild. De lozing is direct beëindigd en de vervuiling is opgeruimd. Er wordt een bestuurlijke strafbeschikking opgemaakt tegen het bedrijf (zie ook www.dommel.nl/handhaving). Het bedrijf neemt maatregelen om nieuwe lozing te voorkomen. Waterschap De Dommel controleert of er geen nieuwe lozing plaats zal vinden.