Dit project is klaar! Op 16 maart 2017 is dit afgesloten met veldexcursies. Bekijk hieronder de fotoserie. Waterschap De Dommel pakte met samenwerkingspartners de verdroging van de Landschotse Heide aan.

Toekomstige situatie bij het Berkven op de Landschotse heide. Vanaf het fietspad is de natuurontwikkeling goed te volgen.
Toekomstige situatie bij het Berkven op de Landschotse heide. Vanaf het fietspad is de natuurontwikkeling goed te volgen.

Aanpak verdroging

De natuur op de Landschotse heide heeft last van verdroging: Een groot deel van het jaar is er onvoldoende grondwater. Hierdoor dreigt natuur te verdwijnen, die hier van oudsher voorkomt. Van 2013 tot 2017 werkten Waterschap De Dommel en Brabants Landschap samen om de waterhuishouding in dit gebied te verbeteren. Vooral gericht op de oostkant van de Landschotse heide, vlakbij het Berkven.

Groter ven en watergeul

Langs de bosrand kreeg het Berkven zijn originele grootte terug. En door het vroegere weiland loopt nu een ondiepe, slingerende watergeul. Die vervangt de oude rechte sloot, die langs de bosrand liep. Het water kan nu beter in de bodem trekken en dat is goed voor de grondwaterstand.

Slootwater uit landbouwgebied wordt opgepompt naar de geul. Zo houden de boeren voldoende waterafvoer van hun land.

Heide

In 2016 groeven we eerst de bemeste toplaag van het weiland af. De ‘schrale’ grond daaronder is nodig om heide een kans te geven. De achtergebleven zandhopen zijn later nodig bij het gebiedsproject Levende Beerze. In depot opslaan is de goedkoopste oplossing. Vanwege de veiligheid is het depot afgesloten.  

De Landschotse Heide (244 ha groot) ligt tussen Middelbeers, Westelbeers en Vessem en is een Natte Natuurparel. Dat zijn gebieden waar de natuur afhankelijk is van een goede grondwaterstand en waterkwaliteit. Met de aanpak worden ook Natura-2000 doelen bereikt.

Levende Beerze leeft, bruist en werkt

groep mensen
Op 16 maart 2017 genoten ruim 100 belangstellenden na van de veldexcursie op de Landschotse Heide

Het plan voor de Landschotse heide maakt onderdeel uit van gebiedsontwikkeling de Levende Beerze. De partijen zijn: Provincie Noord-Brabant, Huis van de Brabantse Kempen, gemeenten Oirschot en Eersel, Brabants Landschap, ZLTO en Waterschap De Dommel. Brabants Landschap beheert de Landschotse Heide.

Het deelproject Kleine Beerze Middelbeers is al afgerond (maart 2016). Deelproject Landschotse Heide was klaar in maart 2017. De vennen op de Landschotse Heide werden eerder al aangepakt.

Het project is met gedeeltelijke financiële steun van de Provincie Noord-Brabant gerealiseerd.

Logo provincie noord brabant

Meer informatie

 

 

Heeft u gevonden wat u zocht?