Het toepassen van grond- of baggerspecie moet u ten minste 5 werkdagen voor de voorgenomen toepassing melden aan de minister van VROM via het Meldpunt Bodemkwaliteit. Dit gaat elektronisch. U kunt uw melding ook schriftelijk doen via een formulier dat u kunt downloaden van de website van het meldpunt. Meer informatie vindt u op de website van het Meldpunt Bodemkwaliteit van Senter Novem: www.RVO.nl.