Muskusratten en beverratten graven holen in oevers en dijken. Hierdoor kunnen die verzwakken en instorten. Om het gebied te beschermen tegen overstromingen en om veilig te kunnen werken, zorgt het waterschap ervoor dat er niet te veel muskus- en beverratten zijn.

Als u zelf een muskus- of beverrat ziet of vermoedt dat ergens een muskus- of beverrat zit, kunt u contact opnemen met de rayonleider van de afdeling muskusrattenbestrijding. Voor Waterschap De Dommel is dat Sjef Keustermans, telefoonnummer: 076 564 15 48.

Vermeld uw naam, adres, telefoonnummer en de plaats waar u de muskusrat of beverrat heeft gezien. De rayonleider speelt de melding zo snel mogelijk door aan de betrokken bestrijder (of handelt de melding zelf af). U krijgt altijd te horen wat het waterschap heeft gedaan en wat er is gevangen of aangetroffen.

Heeft u gevonden wat u zocht?