In Sint-Oedenrode houdt Martijn van den Boom samen met zijn ouders 110 melkkoeien. Het bedrijf heeft zo’n 40 hectare zandgrond in gebruik. De huiskavel ligt aan de Beekse Waterloop. Onder deze percelen ligt een drainagesysteem dat helpt de vochtigheid van de bodem op peil te houden. Ook heeft Van den Boom afgelopen voorjaar voor het eerst gewerkt met Bokashi. Dit is een bodemverbeteraar om het organische stofgehalte te verhogen.