In Sint-Oedenrode houdt Martijn van den Boom samen met zijn ouders 110 melkkoeien. Het bedrijf heeft zo’n 40 hectare zandgrond in gebruik. De huiskavel ligt aan de Beekse Waterloop. Onder deze percelen ligt een drainagesysteem dat helpt de vochtigheid van de bodem op peil te houden. Ook heeft Van den Boom afgelopen voorjaar voor het eerst gewerkt met Bokashi. Dit is een bodemverbeteraar om het organische stofgehalte te verhogen.

Waterniveau in de grond sturen

“Onze gronden zijn laag gelegen en bovendien zeer droogtegevoelig. Dit betekende dat we in het verleden veel moesten beregenen om toch goede opbrengsten van ons land te kunnen halen”, legt Van den Boom uit. Langs zijn perceel ligt een stuw van het waterschap. Vader Van den Boom bedacht zo’n vijftien jaar geleden dat hiermee het water efficiënter benut moest kunnen worden. “Mijn vader is toen in overleg gegaan met het waterschap. Zij waren heel positief over het idee dat we onze gronden wilden draineren”, vertelt Van den Boom enthousiast. “Met dit systeem kunnen we nu, in overleg met het waterschap, het waterniveau van onze gronden sturen. Bij droogte laten we water vanuit de Beekse Waterloop in ons drainagesysteem lopen. In een nat voorjaar voeren we juist water af naar de achterkant van de stuw. Zo kunnen we het waterniveau beter op peil houden.”
Bovendien heeft bij veel droogte beregening nu meer effect, legt hij uit. “Als er via het drainagesysteem al water de grond is ingebracht, dan zakt het beregeningswater minder diep weg. Zo heeft het beregeningswater sneller effect op het gewas.”

Organische stofgehalte opschroeven

Van den Boom wil met zijn bedrijf niet per se voorop lopen, maar als er kansen op zijn pad komen, pakt hij die graag met beide handen aan. Naast het peilgestuurd drainagesysteem is het werken met Bokashi daar een mooi voorbeeld van. Bokashi is de Japanse term voor goed gefermenteerd organisch materiaal. “Van het waterschap ontvang ik schoon slootmaaisel. Dit kuilen we in op ons bedrijf en rijden het in het voorjaar uit.” Dit doet hij op zowel mais- als graspercelen. “Met Bokashi kan ik het organische stofgehalte in de bodem opschroeven. Dit is zeer welkom op de lichte zandgrond waar wij op boeren”, legt Van den Boom uit. “Het waterschap kan dichtbij het slootmaaisel afzetten en wij komen op deze manier relatief goedkoop aan organische stof. Omdat het slootmaaisel uit de regio komt, werken we bovendien aan verdere verduurzaming van ons bedrijf.”

Bokashi: wat is het en hoe werkt het?

Bokashi is een Japanse methode om organisch restmateriaal – zoals maaisel - terug te geven aan de bodem. Bokashi verhoogt het organische stofgehalte en voedt de bodem.
Anders dan bij composteren, werken Bokashi-hopen zonder zuurstof. Toegevoegde bacteriën, gisten en schimmels zetten het restmateriaal in korte tijd om tot vruchtbare voeding voor de bodem en het bodemleven. Daarna kan het uitgereden worden over het land. Bokashi kan van bijna elk type vers organisch materiaal gemaakt worden.

Gezonde bodem goed voor gewas en het water
Bij het gebruik van Bokashi stijgt het organische stofgehalte in de bodem. De bodem houdt langer water vast en heeft minder bemesting nodig. Bovendien spoelen er minder meststoffen en gewasbeschermings­middelen uit in de sloot, wat beter is voor de waterkwaliteit.

Heeft u gevonden wat u zocht?