De milieueffecten voor de herinrichting van het beekdal Tongelreep zijn goed be-schreven in het milieueffectrapport. Dat zegt de Commissie voor de milieueffect-rapportage in haar advies over dit rapport. Wel adviseert zij te monitoren of de waterhuishouding echt verbetert. De provincie Noord-Brabant en het waterschap De Dommel hadden de Commissie gevraagd de inhoud van het rapport te beoordelen.