Er zijn regels voor het lozen van afvalwater en het onderhoud van sloten en slootkanten. Deze regels zijn vorig jaar in het gebied van Waterschap De Dommel goed nageleefd. Waterschap De Dommel is blij met dit resultaat. Consequent handhaven en gerichte communicatie dragen bij aan het naleven van de wet- en regelgeving voor waterkwaliteit en –kwantiteit.