Samen met agrarisch ondernemers zoekt Waterschap De Dommel naar nieuwe mogelijkheden voor teelten op nattere gronden. We onderzoeken andere vormen van landgebruik, zoals natte landbouw. Daarom zoeken we deelnemers die kansen zien in een proefproject. Iets voor u?

Gewas bij hoge grondwaterstand

Bij natte landbouw gaat het om de teelt van gewassen die geschikt zijn voor een hoge grondwaterstand. Denk bijvoorbeeld aan de teelt van lisdodde, waar isolatiemateriaal van gemaakt kan worden, of riet: een prima brandstof en een grondstof voor papier. Andere voorbeelden van natte gewassen zijn olifantsgras, wilg, azolla (kroosvaren), watermunt, cranberry en blauwe bes. Het telen van dergelijke gewassen is een duurzame manier om percelen met een hoge grondwaterstand economisch rendabel te maken.  

Perspectief op goede opbrengst

 “Natte landbouw biedt in de eerste plaats perspectief voor agrarisch ondernemers, die zo ook op nattere percelen een goede opbrengst kunnen behalen”, vertelt adviseur Annelies Balkema van het waterschap. “Het vormt ook een buffer tussen natte natuur en droge landbouwgronden, levert een bijdrage aan robuuste beekdalen, gaat de uitspoeling van voedingsstoffen als nitraat, fosfor en kalium tegen en zorgt voor een lagere CO2-uitstoot. Het mes snijdt zo aan meer kanten.”

‘Ik heb nu eindelijk een bestemming voor dat natte perceel’

John Verbruggen, van Verbruggen Paddenstoelen in Erp, vroeg zich vier jaar geleden af wat hij aan moest met het natte stuk grond wat hij bezit. Samen met Waterschap Aa en Maas zette hij een proef op met de teelt van olifantsgras (miscanthus). Dat gebruikt hij voor de voedingsbodem van zijn oesterzwammen. Het substraat dat overblijft na de oogst van de oesterzwammen, wordt op verschillende manieren weer gerecycled.

Verbruggen zit  nog in de testfase, maar is nu al overtuigd van de toegevoegde waarde: “Het gewas levert nu al geld op en heeft veel voordelen. Miscanthus heeft een hoge omzetting van C02 naar zuurstof, produceert een enorme biomassa, bindt zelf stikstof uit de lucht, gaat erosie tegen, biedt ruimte voor biodiversiteit en is gemakkelijk biologisch te kweken. De groeicyclus verschilt van normaal gras: het duurt drie jaar voordat de productie maximaal is, dan blijft het ook 20 jaar staan. In de winter droogt het olifantsgras vanzelf uit, waardoor het in een droge periode in het voorjaar geoogst kan worden. Vervolgens ontspruit het gewas vanzelf weer.”  

De volgende stap voor Verbruggen is opschaling van de teelt. Hij produceert nu zelf ongeveer 30 ton per jaar, wat hij graag aanvult met miscanthus van boeren uit de regio die met natte stukken landbouwgrond worstelen. “Ik hoop echt dat meer mensen dit gaan kweken, wij kunnen het goed gebruiken!” Verbruggen is daarnaast ook in overleg met het waterschap over een proef met lisdodde.

Verbruggen Paddestoelen ligt in het werkgebied van Waterschap Aa en Maas, buurwaterschap van De Dommel. 

Proefvakken in 2019

Om zelf ook praktijkervaring op te doen zaait Waterschap De Dommel dit jaar proefvakken in met verschillende gewassen op een natte strook eigen grond langs het beekje de Raamsloop. 

Deelnemers gezocht voor proef

We zetten proefprojecten op om de mogelijkheden en kansen voor natte teelten in onze regio te verkennen. Wilt u meer weten over de pilots en de mogelijkheden voor natte teelten op uw perceel of percelen? Ziet u kansen? Vraag dan vrijblijvend meer informatie aan bij Annelies Balkema of Jan van de Graaf

Europees project paludicultuur

Om de potentie van deze vorm van landbouw te onderzoeken, doet De Dommel mee aan het Europees gefinancierde project CarbonConnects. Binnen dit project onderzoeken diverse partijen in Noordwest-Europa de inzet van natte teelten – ook wel paludicultuur genoemd - om de CO2-uitstoot van veenbodems terug te dringen door ze te vernatten en tegelijkertijd productief te houden.

Dit artikel komt uit onze agrarische nieuwsbrief Boeren met Water. Wilt u deze nieuwsbrief voortaan 4 x per jaar automatisch in uw mail, meld u dan hier aan

Heeft u gevonden wat u zocht?