Samen met agrarisch ondernemers zoekt Waterschap De Dommel naar nieuwe mogelijkheden voor teelten op nattere gronden. We onderzoeken andere vormen van landgebruik, zoals natte landbouw. Daarom zoeken we deelnemers die kansen zien in een proefproject. Iets voor u?