Samen met ondernemers zoeken wij naar nieuwe manieren voor teelt op (te) natte gronden. We zijn op zoek naar andere vormen van landgebruik, zoals natte landbouw. Hiervoor zoeken we deelnemers die dit willen uitproberen.

Gewas bij hoog grondwater

Bij natte landbouw gaat het om de teelt van gewassen die ook werken als het grondwater hoog staat. Een voorbeeld is lisdodde, hier kan materiaal voor isolatie van gemaakt worden. Of riet: te gebruiken voor papier of om te verbranden voor energie. Andere voorbeelden van natte gewassen zijn olifantsgras, wilg, azolla (kroosvaren), watermunt, cranberry en blauwe bes. Het telen van deze planten is een natuurlijke manier om geld te verdienen met land met een hoge grondwater.  

Een goede opbrengst

“Natte landbouw biedt in de eerste plaats een voordeel voor agrariërs, die zo ook op natter grond een goede opbrengst krijgen”, vertelt Annelies Balkema van het waterschap. “Het vormt ook een brug tussen natte natuur en droge gronden en helpt mee aan de beekdalen. Ook helpt het met verwijderen van nitraat, fosfor en kalium en zorgt voor een lagere CO2-uitstoot. Het mes snijdt zo aan meer kanten.”

Een bestemming voor dat natte land

John Verbruggen, van Verbruggen Paddenstoelen in Erp, vroeg zich 4 jaar geleden af wat hij aan moest met het natte stuk grond wat hij bezit. Samen met Waterschap Aa en Maas zette hij een proef op met de teelt van olifantsgras (miscanthus). Dat gebruikt hij voor de bodem van zijn oesterzwammen. Het overblijfsel van de oogst van de oesterzwammen, wordt op verschillende manieren weer herbruikt.

Verbruggen is nog aan het testen, maar is nu al overtuigd van de toegevoegde waarde “Het gewas levert nu al geld op en heeft veel voordelen. Olifantsgras zet C02 naar zuurstof om, haalt zelf stikstof uit de lucht, gaat slijtage tegen, biedt ruimte voor verschillende planten en dieren en is gemakkelijk natuurlijk te kweken. De groei is anders dan normaal gras: het duurt 3 jaar voordat de productie het hoogst is, dan blijft het ook 20 jaar staan. In de winter droogt het olifantsgras vanzelf uit, waardoor het in een droge periode in het voorjaar geoogst kan worden. Vervolgens groeit het gewas vanzelf weer.”  

De volgende stap voor Verbruggen is méér telen. Hij maakt nu zelf ongeveer 30 ton per jaar, wat hij graag aanvult met olifantsgras van boeren uit de regio die met natte stukken landbouwgrond worstelen. “Ik hoop echt dat meer mensen dit gaan kweken, wij kunnen het goed gebruiken!”. Verbruggen is daarnaast ook bezig met het uitproberen van lisdodde.

Verbruggen Paddenstoelen ligt in het werkgebied van Waterschap Aa en Maas, buurwaterschap van De Dommel. 

Proef in 2019

Om zelf ook ervaring op te doen zaait Waterschap De Dommel dit jaar verschillende gewassen op een natte strook, eigen grond, langs het beekje de Raamsloop. 

Deelnemers gezocht voor proef

We zetten projecten op om de manieren en kansen voor natte teelt in onze regio te ontdekken. Wilt u meer weten over de testen en uw mogelijkheden voor natte teelten? Ziet u kansen? Vraag dan vrijblijvend meer informatie aan bij Annelies Balkema of Jan van de Graaf

Europees project

Om de voordelen van deze natte landbouw te onderzoeken, doet De Dommel mee aan project CarbonConnects (met hulp van Europese investering). Binnen dit project ontdekken diverse groepen in Noordwest-Europa de inzet van natte teelt – ook wel 'paludicultuur' genoemd - om de CO2-uitstoot van veenbodems terug te dringen. Dit doen ze door de bodem natter te maken en ook productief te houden.

Dit artikel komt uit onze agrarische nieuwsbrief Boeren met Water. Wilt u deze nieuwsbrief voortaan 4 x per jaar automatisch in uw mail, meld u dan hier aan