Ze stonden er niet direct om te springen, de aanleg van een ecologische verbindingszone bij waterloop de Run vlakbij hun bedrijven. Toch zijn akkerbouwer Wil Plasmans en melkveehouder Ad Houbraken nu de beheerders van dit stuk natuur. “Nu worden wij niet belemmerd in onze bedrijfsvoering en het waterschap, provincie en gemeente niet in de aanleg van natuur”, zegt akkerbouwer Wil Plasmans. “En het ziet er prachtig uit”, vult melkveehouder Ad Houbraken aan.