Nieuws

Resultaten 16 - 30 van 38

Herplant langs Voorste stroom in Oisterwijk

gepubliceerd op: 02-05-2019

Vorige week heeft Waterschap De Dommel 5 bomen aan de Lindeparklaan in Oisterwijk gerooid. Het waterschap...

Eerste bouwsteen projectplan Tongelreep ter inzage geweest

gepubliceerd op: 30-04-2019

Voor het project Herinrichting beekdal Tongelreep is een notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) gemaakt...

Toelichting op tijdelijk verbod gebruik grondwater

gepubliceerd op: 25-04-2019

Waterschap De Dommel heeft op 2 april een tijdelijk onttrekkingsverbod van grondwater voor grasland ingevoerd...

Later maaien door droogte

gepubliceerd op: 25-04-2019

De afgelopen periode liet zien dat voldoende water niet altijd vanzelfsprekend is. De grondwaterstand...

Spetterende winnaars fotowedstrijd ‘Jouw klik met water’

gepubliceerd op: 16-04-2019

Laat jouw band met water zien. Dat was de opdracht waarmee Waterschap De Dommel heel fotograferend Midden-Brabant...

Illegale bespuitingen slootkanten

gepubliceerd op: 15-04-2019

Bestrijdingsmiddelen tasten waterkwaliteit aan. Met name in het begin van het jaar controleert Waterschap...

Bacteriën en schimmels voor een schone gemeentevijver Nuenen

gepubliceerd op: 09-04-2019

Op woensdag 17 april start Waterschap De Dommel een proef met micro-organismen (bacteriën en schimmels)...

Naleefgedrag blijft ook in 2018 hoog

gepubliceerd op: 03-04-2019

Uit de jaarlijkse evaluatie van het proces Toezicht en handhaving is gebleken dat het naleefgedrag binnen...

Tijdelijk verbod gebruik grondwater voor het beregenen van grasland

gepubliceerd op: 02-04-2019

Op de hoge zandgronden is het grondwaterpeil nog steeds te laag. Waterschap De Dommel heeft een onttrekkingsverbod...

Nieuwe bestemming voormalige rioolwaterzuivering Moerenburg

gepubliceerd op: 29-03-2019

Na een openbare procedure is het initiatief Waterproef gekozen voor de ontwikkeling van de voormalige...

Definitieve uitslag verkiezingen Waterschap De Dommel

gepubliceerd op: 25-03-2019

Woensdag 20 maart vonden verkiezingen plaats voor het algemeen bestuur van Waterschap De Dommel. Vandaag...

Bemestingen in teeltvrije zone Sint-Oedenrode

gepubliceerd op: 20-03-2019

Handhavers van Waterschap De Dommel constateerden tijdens een veldcontrole twee illegale bemestingen...

Renovatie riool Zuid Leenderheide-Rielsedijk

gepubliceerd op: 18-03-2019

Waterschap De Dommel heeft de zorg voor schoon, voldoende en veilig water. Zo zuiveren wij onder andere...

BeeklandschapTongelreep/Warmbeek wordt aangepakt

gepubliceerd op: 05-03-2019

Bestuurders van Waterschap De Dommel, de provincie Noord-Brabant en van de gemeenten Eindhoven, Valkenswaard...

Mestopslag lekt naar sloot in Moergestel

gepubliceerd op: 28-02-2019