Waterschap De Dommel gaat het molenpeil bij de Opwettense watermolen aanpassen. Een molenpeil geeft aan hoe hoog of hoe laag het waterpeil bij een watermolen mag zijn. Samen met de molenaar hebben we een peil bepaald dat goed is voor zowel de molen als voor de omgeving. Er moet genoeg water zijn om de molen te laten draaien en we willen voldoende water voor het beekdal van de Kleine Dommel. Met het nieuwe peil zijn we beter in staat om water langer vast te houden in het gebied.

Het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel is op 5 september akkoord gegaan met het voorgestelde molenpeilbesluit. Dit ontwerp molenpeilbesluit ligt ter inzage van 11 september tot en met 22 oktober 2023. Meer informatie op www.dommel.nl/opwettensewatermolen

Het nieuwe peil

Een molenpeil aanpassen gebeurt niet zomaar. Het is niet één vastgesteld waterpeil; het besluit omvat meerdere peilen. Hans Koekkoek, projectleider Waterschap De Dommel: “Het is belangrijk dat de Watermolen van Opwetten kan blijven draaien. De nieuwe molenpeilen (in de zomer 14,75m NAP en in de winter 14,95m NAP) geven zekerheid voor een goede werking van de molen. Daarnaast kijken we ook naar het beekdal van de Kleine Dommel. We willen niet dat het beekdal verdroogt. Omdat het klimaat verandert, krijgen we meer en hevigere buien en langere perioden van droogte. Daarom zoeken we naar klimaatrobuuste oplossingen. Als de molen niet draait zorgen we met het nieuwe streefpeil van 14,55m NAP  voor genoeg stroming en voorkomen we dat het water te snel uit het gebied weg stroomt. Dit is goed voor de natuur in en langs de Kleine Dommel. Het is mooi dat we met dit peilbesluit de juiste oplossing hebben voor de opgaven bij de molen.”

Opknappen stuw

In de Kleine Dommel bij de watermolen staat een oude stuw die het waterpeil regelt. De stuw is ongeveer 75 jaar oud en is lastig in te stellen. “We gaan de stuw opknappen en vernieuwen zodat deze het waterpeil beter kan sturen”, geeft projectleider Koekkoek aan. “We zorgen er dan direct voor dat de stuw ook vispasseerbaar wordt. Dit doen we met een vislift. De vislift kun je vergelijken met een wenteltrap onder water, waardoor vissen het hoogteverschil van de stuw kunnen overbruggen. Doordat de vislift stuurbaar is op stroomsnelheid, is deze geschikt voor alle vissoorten. Bijzonder is dat een camera in de lift de verschillende vissen herkent.”

Huidige stuw bij Opwettense watermolen

Planning

Het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel is op 5 september akkoord gegaan met het voorgestelde molenpeilbesluit. Dit ontwerp molenpeilbesluit(externe link) ligt ter inzage van 11 september tot en met 22 oktober 2023. Aan het einde van dit jaar gaat het molenpeilbesluit voor een definitief akkoord naar het algemeen bestuur van De Dommel. Het opknappen en aanpassen van de stuw staat gepland voor 2024.

Erfgoed

De watermolen van Opwetten is een rijksmonument. Bij het aanpassen van de stuw houden we rekening met dit monumentale karakter en het gebied er om heen. Samen met de Molenstichting Noord Brabant heeft het waterschap een visie gemaakt over het watermolenlandschap. In dit plan staan tips hoe we zorgvuldig met dit prachtige erfgoed om kunnen gaan.

Samenwerking en financiering

Waterschap De Dommel voert het project uit in overleg met de gemeenten Nuenen en Eindhoven. Voor het uitvoeren ontvangen we een financiële bijdrage van de Provincie Noord-Brabant en het Project Erfgoeddeal Watermolenlandschappen en Klimaatadaptatie.