Watermolens zijn belangrijke knooppunten in ons watersysteem. Een molenpeil geeft aan hoe hoog of hoe laag het waterpeil bij de molen mag zijn. Samen met de molenaar bepalen we een peil dat goed is voor de molen als ook voor de omgeving. Er moet voldoende water zijn om de molen te laten draaien. En we willen voldoende water voor het beekdal van de Kleine Dommel. Met het nieuwe peil zijn we beter in staat om water langer vast te houden in het gebied.

Inloopbijeenkomst

Dinsdag 16 mei 2023 organiseert Waterschap De Dommel een inloopbijeenkomst over het aanpassen van het molenpeil bij de Opwettense watermolen. De bijeenkomst vindt plaats op het gemeentehuis in Nuenen. Wie belangstelling heeft kan binnenlopen tussen 16.30 en 20.00 uur. Het projectteam is aanwezig voor uitleg en het beantwoorden van vragen.

Datum: dinsdag 16 mei 2023
Locatie: gemeentehuis Nuenen, Jan van Schijnveltlaan 2
Tijdstip: binnenlopen tussen 16.30 en 20.00 uur

Aanmelden is niet nodig

Het goede peil

Hans Koekkoek, projectleider Waterschap De Dommel: “Het is belangrijk dat de Watermolen van Opwetten goed kan draaien. Daarom bepalen we samen met de molenaar het goede waterpeil waarop de molen blijft werken. Daarnaast kijken we ook naar het beekdal van de Kleine Dommel. We willen niet dat het beekdal verdroogt. Omdat het klimaat verandert, krijgen we meer en hevigere buien en langere perioden van droogte. Daarom zoeken we naar klimaatrobuuste oplossingen. Met het nieuwe molenpeil voorkomen we dat het water te snel uit het gebied weg stroomt. Hiermee gaan we verdroging tegen. En dit is weer goed voor de natuur in en langs de Kleine Dommel.”

Opknappen stuw

In de Kleine Dommel bij de watermolen staat een oude stuw die het waterpeil regelt. De stuw is ongeveer 75 jaar oud en is lastig in te stellen. “We gaan de stuw opknappen en vernieuwen zodat deze het waterpeil beter kan sturen”, geeft projectleider Koekkoek aan. “We zorgen er dan direct voor dat de stuw ook vispasseerbaar wordt. Dit doen we met een vislift(externe link). De vislift kun je vergelijken met een wenteltrap onder water, waardoor vissen het hoogteverschil van de stuw kunnen overbruggen. Doordat de vislift stuurbaar is op stroomsnelheid, is deze geschikt voor alle vissoorten. Bijzonder is dat een camera in de lift de verschillende vissen herkent.”

De stuw bij de Opwettense watermolen

Planning

Eind mei 2023 gaat het ontwerpbesluit voor het nieuwe molenpeil naar het Dagelijks Bestuur van Waterschap De Dommel. Na vaststelling van dit besluit door het bestuur volgt de officiële procedure. Dit betekent dat het voorstel ter inzage ligt voor een periode van 6 weken. Hierna volgt het definitief besluit. Het opknappen en aanpassen van de stuw staat gepland voor 2024.

Meer informatie: projectpagina Opwettense Watermolen

Samenwerking en financiering

Waterschap De Dommel voert het project uit in overleg met de gemeenten Nuenen en Eindhoven. Voor het uitvoeren ontvangen we een financiële bijdrage van de Provincie Noord-Brabant en het Project Erfgoeddeal Watermolenlandschappen en Klimaatadaptatie.