Meer amfetamine in riool in Eindhoven

13 december 2016 In Eindhoven zijn in 2016, net als in verschillende voorgaande jaren, incidenteel zeer hoge gehaltes amfetamine gemeten in het rioolwater. Zo werd op één dag in maart 2016 in totaal bijna 15 kilo met het rioolwater naar de zuiveringsinstallatie aangevoerd. Dit blijkt uit een onderzoek van KWR. Ze analyseerde afgelopen zes jaar (2011-2016) de Nederlandse resultaten afkomstig van de steden Amsterdam, Utrecht en Eindhoven en rapporteerde deze aan het EMCDDA (Europese Agentschap voor Drugs en Drugsverslaving) . KWR meet jaarlijks het rioolwater van deze steden. Begin dit jaar zijn ook negen kleinere gemeenten in de provincie Utrecht onderzocht. Hieruit kunnen de conclusies getrokken worden dat de verschillen tussen grote en kleine steden minimaal zijn en dat het gebruik in Utrecht en Eindhoven in 2016 is gestegen. De hoeveelheden hebben geen aantoonbare invloed op de zuiveringsprestaties van de rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) Eindhoven.

Onderzoek

Voor het rioolwateronderzoek verzamelden onderzoekers gedurende één week in maart chemische analyses van afvalwatermonsters in ruim 60 steden in Europa. Het gaat daarbij om cocaïne, amfetamine, ecstasy, methamfetamine en cannabis. KWR werkt in dit onderzoek samen met waterschap De Dommel (Eindhoven), Waternet (Amsterdam) en Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden (Utrecht).

De gemeenten Amsterdam, Utrecht en Eindhoven zijn geen opdrachtgever van het onderzoek. Het Europese rioolwateronderzoek wordt uitgevoerd door KWR, samen met de waterschappen

Informatie

Algemene informatie over het rioolwateronderzoek van KWR vind je op Drugs in het riool.