Size matters

16 januari 2017 In Brabant is dezer dagen de discussie over de omvang van gemeenten weer eens actueel geworden. De nieuwjaar speech van de nieuwe burgemeester van Eindhoven gaf daartoe alle aanleiding. John Jorritsma zei dat er plaats is voor drie tot vier gemeenten in Zuidoost Brabant in plaats van de huidige 21. Toen ik laatst ter kennismaking met hem langs de Dommel liep, vertelde hij me dat er in zijn agenda vergaderingen voor 2017 maar liefst 40 (veertig!) verschillende overlegverbanden waren ingepland. Dat je je als nieuwe burgemeester afvraagt of dat wel efficiënt en effectief is, kan ik mij heel goed voorstellen. De voorganger van Jorritsma, Rob van Gijzel, heeft daar de afgelopen jaren ook meermalen vraagtekens bij geplaatst.

Je hoeft echter geen bestuurskundige te zijn om te begrijpen dat de uitkomst van de vraag naar de optimale schaal afhankelijk is van het onderwerp waar het over gaat. Gaat het om veiligheid in de wijk of om ondersteuning van jongeren of bejaarden, dan is een andere schaal optimaal dan voor de uitgifte van paspoorten, het ophalen van vuilnis of het realiseren van bedrijventerreinen of de verdeling van sociale woningbouw.

In de regio rondom Eindhoven lopen we als waterschap ook aan tegen verschillen in schalen. Bijvoorbeeld bij het optimaliseren van het alle rioolstelsels voor extreme regenval, het voorkomen van water op straat en het tegengaan van riooloverstorten op onze ecologisch kwetsbare beken. Met 10 gemeenten zijn we daar nu goed in geslaagd. Dat levert 10-tallen miljoenen euro's voordeel op, maar we hebben er wel ruim 10 jaar over moeten vergaderen... "All's well that ends well" zeggen we, en we hadden het er graag voor over. 

Ik ga geen advies geven over wel of niet gemeentelijke opschaling. Maar ik zeg toch wel dit: als gemeenten fuseren, dan moet je gelijktijdig óók de positie van de deelkernen en wijken verstevigen op sociaal-cultureel gebied en de fysieke leefbaarheid. Dan wint iedereen er bij: de bestuurlijke last wordt minder, de burger verstevigt zijn positie en krijgt ruimte om zelf bij te dragen. Als je alleen de administratieve grenzen oprekt, en de rest vergeet, kun je fluiten naar het draagvlak.

Hoe zit het bij de waterschappen? Analyse van de verkiezingsprogramma's van de tien meest gangbare partijen leert dat alleen de SP nog wil dat de waterschappen bestuurlijk opgaan in de provincies. Voor het overige pleiten de liberalen van VVD en D66 nog wel voor afschaffen van de geborgde zetels. Van de VVD is dat voor mij verrassend, omdat daarmee de stem van het bedrijfsleven minder expliciet wordt en voor D66 geldt hetzelfde voor de natuurterreinen. Maar goed - er valt iets te kiezen. Fusie was in het vorige regeerakkoord nog een doel: naar 10-12 waterschappen. Dat lezen we nu nergens. Ik was en blijf daar ook een grote tegenstander van. We zijn het nieuwe jaar ingegaan met 21 waterschappen (plus Blija Bûtendyks aan de rand van het Wad). En wat mij betreft blijft het daarbij. In 1963 vierde Waterschap De Dommel zijn 100-jarig bestaan. Mr.dr. Th.F.J.A. Dolk was directeur der Unie van Waterschapsbonden en schreef het eerste hoofdstuk in het feestboek. Hij telde daarin plusminus 2070 waterschappen. Sindsdien zijn de waterschappen dus 100-voudig opgeschaald. Dat heeft professionele, effectieve en efficiënte organisaties opgeleverd die vooraanstaand zijn in innovatie, in het verbinden van beleid en uitvoering en die steeds open staan voor veranderingen in de maatschappelijke en fysieke omgeving. Robuust en veerkrachtig, transparant en integer. Nederland is een "global reference" als we kijken naar de principes van "good water governance" die de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) in 2015 opstelde. Dat is mooi, en ik zou dus zeggen: “géén waterschapsfusies meer, maar wél keihard werken aan het waterproof, klimaatneutraal, circulair en duurzaam maken van ons land. Size matters, maar groter is niet altijd beter en de functie is nog véél belangrijker. Nederland verdient het.”
Peter Glas