Nieuwe werkelijkheid vergt robuust watersysteem

16 februari 2017 Afgelopen juni is er verschrikkelijk veel regen gevallen. Dit heeft voor heel veel overlast en schade gezorgd. Maar het heeft ook heel veel met mensen gedaan. De boeren, inwoners van getroffen gebieden, collega's bij de gemeenten maar ook medewerkers en het bestuurders van het waterschap, allemaal hebben zij een eigen verhaal. Op dit moment is het waterschap bezig om te kijken wat er gebeurd is en hoe we dit in de toekomst kunnen voorkomen. Het gevaar zit er in dat we in ons enthousiasme de mensen vergeten. Daarom hebben we Douwe Korting (voormalig journalist Nieuwe Oogst) gevraagd om bij allerlei betrokkenen de verhalen op te halen. Deze week het verhaal van Andy Engel, die zich binnen de Kempengemeente onder meer met water- en rioleringszaken bezighoudt.

Gemeente Bergeijk kreeg in juni 2016 een flinke plens water te verduren. Het watersysteem was al vol, toen die natte junimaand zich aandiende. Veel boerenland liep onder en de schade was er aanzienlijk. Maar ondanks dat er ook in de dorpen hinder en overlast was, werd de gemeente niet platgebeld. ‘De acceptatiegraad van wateroverlast lijkt toe te nemen.’ Dat constateert Andy Engel, die zich binnen de Kempengemeente onder meer met water- en rioleringszaken bezighoudt. Hij praat gedreven over water en de klimaatuitdagingen waar Nederland in het algemeen en Bergeijk in het bijzonder voor staat. En dat gaat volgens hem veel verder dan voorkomen dat straten en huizen af en toe blank komen te staan.

Hittestress
‘Want’, zegt hij, ‘we hebben het hier nu over wat hinder en overlast door veel regen, maar op termijn zijn de problemen met droogte en hitte veel groter. Probleem is dat deze minder zichtbaar zijn. Via sociale media weet iedereen in no time als ergens een straat blank staat. Maar hittestress kun je niet filmen en haalt het Journaal niet. Dat terwijl de maatschappelijke impact door bijvoorbeeld meer sterfgevallen veel hoger is.’

Engel wil het maar gezegd hebben: Het vraagstuk is veel groter, breder ook. ‘Er komt een nieuwe werkelijkheid op ons af en voor alles en iedereen geldt: pas je aan en accepteer het.’ Juni 2016 toont aan dat het met dat accepteren al de goede kant op gaat. ‘De meeste boeren bewandelen een olifantenpaadje naar het waterschap, sommige burgers bellen hun verzekering en maar een enkeling, belt de gemeente.’

Afstemming en overleg
Waar het waterschap in Bergeijk vooral acteert in het buitengebied, ligt de nadruk van Engels werk op het bebouwd gebied. Over de samenwerking met De Dommel, onder meer in het Waterportaal Zuidoost-Brabant, is hij te spreken. ‘Er is steeds meer overleg en afstemming en dat is ook hartstikke nodig. Zo is het voor ons rioleringssysteem altijd belangrijk om te weten wat we van het beekje de Keersop kunnen verwachten.’

Hoewel gemeente en waterschap allebei een watertaak hebben, is de focus nog wel eens anders. Voor het rioolsysteem is de neerslag uursom bepalend, terwijl het waterschap vaker rekent met dagsommen.

Ondertussen werkt Bergeijk voortvarend aan een robuust watersysteem. ‘We hebben een voetbalveldje verlaagd aangelegd zodat het in natte perioden dienst kan doen als waterbergingsgebied. Ook zijn inwoners en basisscholen geprikkeld om hemelwaterafvoer af te koppelen van het riool en leggen we grotere rioolbuizen aan. Verder zijn bij laaggelegen parkeerboxen drempels aangebracht’, geeft Engel aan.

Regenton op Buienradar
Verder, besluit hij, is het goed als mensen in overleg met waterschap of gemeente, zelf initiatieven nemen. Hij adviseert inwoners om een ontlastvoorziening te plaatsen waardoor het water bij een vol riool, niet via je wc omhoog komt. ‘En wat ook prachtig zou zijn: een regenton die je aansluit op Buienradar en automatisch leegloopt voordat de bui komt.’