Illegale bemesting langs Groote Beerze Oirschot

16 mei 2017

In april constateerde Waterschap De dommel tijdens een milieuvlucht mogelijk illegale bemestingen nabij de Groote Beerze. Dit water is ter plekke aangewezen als ecologisch waardevolle beek. Daarom is daar een extra bescherming van toepassing voor de teelt, spuit- en mestvrije zone.
Uit vervolgonderzoek bleek dat er op 2 verschillende plaatsen en ook door 2 verschillende agrariƫrs, over een afstand van 416 en 262 meter bemest was. In plaats van de vereiste afstand van 5 meter van de insteek tot het water varieerde de afstand door bemesting tussen de 0,5 en 3.3 meter.
Voor deze overtreding wordt een Bestuurlijke strafbeschikking opgemaakt (zie www.dommel.nl/handhaving). Volgens de vastgestelde aanpak wordt ook standaard een (verplichte) doormelding gedaan aan het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie. Dit kan gevolgen hebben voor de agrarische inkomenssteun. Het waterschap voert de komende tijd extra controles uit op de beschermde zone.