Bestuursdwang nodig voor onderhoud watergang

15 mei 2017

Waterschap De Dommel voerde begin mei een vervolgcontrole uit bij een watergang in Hapert. Door overhangende takken en gaten in het onderhoudspad en talud was onderhoud daar namelijk niet mogelijk. De eigenaar is gewaarschuwd en gevraagd deze overtredingen ongedaan te maken.
Bij de tweede controle bleken de takken te zijn verwijderd, maar de gaten in het onderhoudspad en het talud waren nog aanwezig.
Daarom wordt er nu een bestuurlijke strafbeschikking opgemaakt (zie ook www.dommel.nl/handhaving).  Een vervolgstap is het uitvoeren van bestuursdwang. Het waterschap maakt dan de overtredingen ongedaan en de kosten daarvan worden op de overtreder verhaald. Binnenkort wordt duidelijk of uitvoering hiervan daadwerkelijk nodig is.