Tijdelijk minder water door Dommel in Boxtel

11 mei 2017 Het waterpeil in de Dommel door Boxtel staat enkele dagen 40 cm lager. Waterschap De Dommel voert van 10 tot en met 13 mei een proef uit vanwege problemen die vissers ondervinden met de stroomsnelheid van de beek. De Vereniging De Dommel Door Boxtel (VDDDB) zou die snelheid liefst met 75% zien verminderen. Na de proef zal het waterschap opnieuw een belangenafweging maken.

In de snelstromende beek kunnen alleen geoefende vissers hun hengel uitgooien. Voor beginnende en oudere vissers stroomt de beek te snel. Het waterschap heeft begrip voor de problemen en kijkt met een gecontroleerde proef wat het effect is op de stroomsnelheid bij een lagere waterafvoer. Hiervoor wordt tijdelijk de stuwstand verlaagd, waardoor er minder water door Boxtel stroomt, met een lagere snelheid en lager peil tot gevolg.

Natuurlijke stroomsnelheid

Zo´n 5 jaar geleden gaven Waterschap De Dommel en gemeente Boxtel de Dommel een flinke opknapbeurt. Daarbij is de verzande beek uitgebaggerd en de bedding aangepast. Met de sanering en nieuwe stuwbeheer is de hoofdstroom van de Dommel door Boxtel weer hersteld, met de daar bij behorende meer natuurlijke stroomsnelheid. Sinds 2013 is de Dommel weer een brede, zichtbare beek met ruimte voor water, mens en natuur.

Het waterschap staat aan de lat voor diverse doelen en belangen. Als het waterpeil en de stroomsnelheid te laag worden, dan slibt de beek opnieuw dicht en komt de waterkwaliteit in gevaar. En daarmee een gezonde leefomgeving voor mens en dier.

Belangenafweging

Tijdens de proef monitort het waterschap met zijn systemen de effecten op stroomsnelheid, waterpeil en hoeveelheid water. Na de proef zal het waterschap de resultaten en de uitkomst van zijn brede belangenafweging met de VDDDB bespreken. Uitgangspunt is de zorg voor schoon, voldoende en veilig water. Zodat het ook in Boxtel goed ondernemen, wonen en recreëren is.